Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đoàn thị cẩm tiên
Ngày gửi: 10h:26' 10-08-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Tiết 1 - Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
- Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng.
- Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.
- Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước.
II. PHƯƠNG PHÁP &PHƯƠNG TIỆN
1. Phương pháp: Dạy học nhóm, giải thích, phân tích, so sánh, diễn gải
2. phương tiện: GV: Máy chiếu, H1.1, H1.2, H1.3
HS: chuẩn bị một số rễ cây lúa, đậu, lạc

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tiết- thứ
Sĩ số
Hs Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
3 .Giảng bài mới: Mở bài: Cây sẽ hấp thụ nước và các ion khoángqua bộ phận nào của cây và bằng con đường nào? Để biết rõ thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 1: sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ trong chương I. phần A: chuyển hóa năng lượng và vật chất ở rễ
Bộ phận mà cây hấp thụ nước đó chính là rễ, cụ thể là Cây sẽ hút nước qua miền lông hút của rễ. Rễ là cơ quan chính hấp thụ nước.
Nước có vai trò gì đối với thực vật, quá trình trao đổi nước ở thực vật như thế nào?

Hoạt động của thầy – trò
Nội dung

* Hoạt động 1: Tìm hiểu rễ là cơ quan hấp thụ nước:
GV yêu cầu HS quan sát hình 1.1 trả lời câu hỏi: Dựa vào hình 1.1 hãy mô tả cấu tạo bên ngoài của hệ rễ?
Quan sát tranh nêu cấu tạo TB lông hút
- Rễ gồm rễ chính và các rễ phụ, lông hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng, đặc biệt là miền lông hút rất phát triển
- Rễ cây phát triển đâm sâu lan toả, hướng đến nguồn nước trong đất
HS quan sát hình 1.1 → trả lời câu hỏi.
GV nhận xét, bổ sung → KL.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu cơ chế hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ cây. (cho HS xem hình 2 con đường hấp thụ nước, phóng to)
+PP nhóm
+KT động não
Gv chia hs thành 4 nhóm
Mỗi nhóm tìm hiểu 4 vấn đề:
- Nêu cơ chế hấp thụ nước?
- Nêu cơ chế hấp thụ muối khoáng?
- Phân biệt con đường thành tế bào, Con đường gian bào?
HS trong nhóm tìm hiểu vấn đề, trả lời câu hỏit
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
GV cho HS quan sát hình 1.3 SGK yêu cầu HS:
- Vì sao nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ theo một chiều?
HS quan sát hình → trả lời câu hỏi.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.


* Hoạt động 3: Tìm hiểu ảnhhưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ
GV cho HS đọc mục III, trả lời câu hỏi:
- Hãy cho biết môi trường ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng của rễ ntn?
- Cho ví dụ.
HS nghiên cứu mục III → trả lời
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC VÀ IÔN KHOÁNG
- Rễ hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua lông hút
1. Hình thái của hệ rễ:
- Rễ gồm rễ chính và các rễ phụ, lông hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng
2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ:
- Rễ sinh trưởng nhanh về chiều sâu phân nhánh rộng và tăng nhanh số lượng lông hút
-Trong môi trường quá ưu trương, quá axit hay thiếu ôxi thì lông hút sẽ biến mất.


II. CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ IÔN KHOÁNG Ở RỄ CÂY
1. Hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút.
a. Hấp thụ nước:
+ Thụ động là chủ yếu:
( thế nước cao) (
 
Gửi ý kiến