Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TKB học kỳ 1 năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoài Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:33' 09-08-2017
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-DT TRẢNG BÀNG
TRƯỜNG THCS PHƯỚC CHỈ Áp dụng ngày 21/8/2017
THỜI KHÓA BIỂU MÔN THỂ DỤC-TIN HỌC-NHẠC-MĨ THUẬT-PHỤ ĐẠO TỪ TUẦN: 1
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2017 - 2018

CA HỌC CHIỀU
THỨ "LỚP
TIẾT" 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3

C.2 1
2 TD-T.Trung P.Đạo-Cường TD-Vinh P.Đạo-Trúc P.Đạo-P.A P.Đạo-Ánh
3 TD-T.Trung P.Đạo-Cường T.Học-D.Khánh TD-Vinh Nhạc-T.Chi P.Đạo-Trúc P.Đạo-P.A P.Đạo-Ánh
4 TD-T.Trung P.Đạo-Trúc TD-Vinh Nhạc-T.Chi T.Học-D.Khánh
5 TD-T.Trung TD-Vinh T.Học-D.Khánh
C.3 1
2 P.Đạo-Mối P.Đạo-Lợi T.Học-D.Khánh TD-Vinh
3 P.Đạo-Mối P.Đạo-Lợi T.Học-D.Khánh TD-Vinh
4 TD-T.Trung TD-Vinh T.Học-D.Khánh
5 TD-T.Trung TD-Vinh T.Học-D.Khánh
C.4 1
2 TD-Vinh T.Học-N.Khánh P.Đạo-Hậu Nhạc-T.Chi
3 TD-Vinh T.Học-N.Khánh Nhạc-T.Chi P.Đạo-Đạt
4 P.Đạo-N.Khánh Nhạc-T.Chi TD-Vinh P.Đạo-Đạt
5 Nhạc-T.Chi P.Đạo-N.Khánh TD-Vinh
C.5 1
2
3
4
5
C.6 1
2
3
4
5
C.6 1
2
3
4
5
2 2 2 4 6 4 6 5 3 5 6 6
"Phước Chỉ, ngày 21 tháng 8 năm 2017"
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến