Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài soan 11 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: mai vân anh
Ngày gửi: 14h:46' 08-08-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 672
Số lượt thích: 0 người


Ngày soạn: 28/8/2017
A. KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Tiết 1 - Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI


I. Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần
1. Kiến thức:
- Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới.
- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.
2. Kĩ năng :
- Phân tích các bảng thống kê để rút ra những kiến thức cần thiết.
- Nhận xét sự phân bố các nhóm nước trên thế giới.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong quá trình học tập
4. Năng lực cần hướng tới
- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sử dụng CNTT & TT
- Năng lực riêng: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng biểu đồ
II. Phương pháp và kỹ thuật dạy học
1. Phương pháp: Đàm thoại , giải quyết vấn đề, nhóm.
2 .Kỹ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kt đặt câu hỏi ,sử dụng biểu đồ
III. Chuẩn bị:
1. Phương tiện:
- GV: Giáo án, TLTK
- HS: Đọc trước bài, xem thêm bản đồ các nước trên thế giới ở Sgk.
2. Thiết bi
Bản đồ các nước trên thế giới
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
1. Tổ chức
Ngày giảng
Lớp
Sĩ số
Tên HS vắng
2. Kiểm tra bài cũ:3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cơ bản

* Hoạt động 1: Sự phân chia thành các nhóm nước( cả lớp)
- GV yêu cầu HS dựa vào Sgk và hiểu biết của bản thân để trả lời các câu hỏi:
+ Hiện nay trên thế giới được phân thành những nhóm nước nào?
+ Các nhóm nước đó có những đặc trưng gì về GDP bình quân đầu người, đầu tư nước ngoài, nợ nước ngoài, chỉ số HDI?
- Một HS trình bày, các HS khác bổ sung.
- GV yêu cầu HS dựa vào hình 1 SGK để xác định các nước có GDP/người cao và thấp? Các nước đố được xếp vào nhóm nước nào?
- GV nhận xét và kết luận: *
* Hoạt động 2: Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH giữa các nhóm nước( Nhóm):
- GV Chia lớp thành 6 nhóm nhỏ. GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm cụ thể như sau, thời gian 5-7 phút.
+Nhóm 1,2: Quan sát bảng 1.1 trả lời câu hỏi và nhận xét tỉ trọng GDP/người của hai nhóm nước: Phát triển và đang phát triển
+Nhóm 3,4: Quan sát bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.
+Nhóm 5, 6: Làm việc với bảng 1.3 và các kênh chữ trong SGK, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển.
- GV phát phiếu học tập.
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày, các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- GV kết luận các ý đúng của mỗi nhóm đồng thời bổ sung những phần còn thiếu hoặc sửa chữa các phần chưa chính xác.
* Hoạt động 3: cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
(Cá nhân/cả lớp)
- GV giới thiệu khái quát các cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật trong lịch sử nhân loại.
- GV yêu cầu HS dựa vào SGK và hiểu biết để tìm hiểu cuộc cách mạng KH&CN hiện đại theo nội dung bảng sau:
+ Thời gian
+ Đặc trưng
+Tác động
- Đại diện HS trình bày, các HS khác bổ sung và lấy ví dụ
- GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức:

I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC:
- Hiện nay trên thế giới phân thành hai nhóm nước:
+ Nhóm nước phát triển có GDP/người cao, đầu tư nước ngoài
 
Gửi ý kiến