Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Xuân Vũ
Ngày gửi: 09h:56' 08-08-2017
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH
TỔ: CÔNG DÂN - QUỐC PHÒNG


Phê duyệt, ngày ….. tháng …. năm 20….
Tổ trưởng:


GIÁO ÁN
MÔN : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 12 THPT )

Giáo viên : Lê Xuân Vũ
Năm học : 2015 – 2016
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Căn cứ nội dung, điều kiện thực tế của môn học và để đảm bảo thuận lợi cho việc phân phối chương trình 1 tiết. tuần trong 35 tuần thực học, thời lượng chương trình cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó: lớp 12: 35 tiết, mỗi tiết 45 phút.
a) Lớp 12: 1 tiết. tuần x 35 tuần = 35 tiết

Stt
Nội dung
Thời gianTổng số tiết
Lý thuyết
Thực hành

1
Đội ngũ đơn vị
2
0
2

2
Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
5
5
0

3
Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
3
3
0

4
Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo
2
2
0

5
Giới thiệu Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
4
4
0

6
Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường
6
0
6

7
Lợi dụng địa hình, địa vật
2
1
1

8
Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân
4
4
0

9
Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
3
3
0

10
Kiểm tra

4
2
2


Cộng:
35
24
11

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN GDQP – AN KHỐI 12
Chủ đề
Mức độ cần đạt
Ghi chú

1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh
a) Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;
b) Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
c) Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo;
d) Giới thiệu Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Công an;
đ) Trách nhiệm của HS với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng nền QPTD-ANND vững mạnh. Xây dựng ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc
- Hiểu được những chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam. Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;
- Hiểu được hệ thống nhà trường quân đội, công an và chế độ tuyển sinh vào các trường quân sự, công an; giúp định hướng nghề nghiệp quân sự, công an;
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an, những điều kiện tuyển chọn đào tạo, bổ sung vào đội ngũ sĩ quan thường trực và sĩ quan dự bị; hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi của sĩ quan quân đội và sĩ quan công an
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng ý thức trách nhiệm của HS đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Những bài về nhận thức không xác định chuẩn về kỹ năng.

2. Điều lệnh
Đội ngũ đơn vị
1. Kiến thức
Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật, kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.
2. Kĩ năng
Thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh


3. Chiến thuật
a) Các tư thế, động tác cơ bản vận dộng trên chiến trường.
b) Lợi dụng địa hình, địa vật`
1. Kiến thức
- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường cuả cá nhân;
- Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu của các tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật
2. Kĩ năng
 
Gửi ý kiến