Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối Lịch Sử 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Hiến
Ngày gửi: 11h:23' 07-08-2017
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
Cả năm: 37 tuần (56 tiết)
Học kì I: 19 tuần (38 tiết)
Học kì II: 18 tuần (18 tiết)

Tuần
Tiết
Tên bài
Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh


HỌC KÌ I


Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)


1
1, 2
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

- Mục I.1: Một nền sản xuất ra đời
- Mục II.2: Tiến trình cách mạng
- Mục III.2: Diễn biến cuộc chiến tranh
(Hướng dẫn HS đọc thêm)

2
3, 4
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

Mục II: Cách mạng bùng nổ
(Nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh)

3
5
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

- Mục I.2: Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
- Mục II.1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX
(không dạy)


6
Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Mục II: Sự ra đời của CN Mác
(Hướng dẫn HS đọc thêm)

4
7

Làm bài tập lịch sửChương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

4
8
Bài 5. Công xã Pari 1871

- Mục II: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri
- Mục III: Nội chiến ở Pháp
(Hướng dẫn HS đọc thêm)

5
9, 10
Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
- Mục II: Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc (không dạy)

6
11
Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
- Mục I: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ hai (đọc thêm)12
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX
- Nội dung văn học nghệ thuật Mục II- Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (không dạy)

7
13
Ôn tập


Chương III. Châu Á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX7
14
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX


8

15
Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
- Mục II: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
(Hướng dẫn HS lập niên biểu)


16
Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX


 9
17
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
- Mục III: Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động (không dạy)


18
Ôn tập.10

19
Kiểm tra viết (1 tiết)20
Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


 11
21
Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)22
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
(1921 - 1941)


12
23
Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 124
Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 2
- Mục II.1: Xây dựng chính quyền Xô Viết
- Mục II.2: Chống thù trong giặc ngoài
(không dạy)

13
25
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
Mục II: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925-1941 (chỉ cần nắm được những
 
Gửi ý kiến