Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đại Hội chi bộ 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS An Lễ (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 07-08-2017
Dung lượng: 85.6 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ AN LỄ
CHI BỘ TRƯỜNG THCS
*
Số: 01/BB- ĐHCB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

An Lễ, ngày 03 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội Chi bộ Trường THCS An Lễ
Nhiệm kỳ 2017 - 2020
***
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã họp ngày 03 tháng 8 năm 2017
Đại hội có mặt 14 đại biểu, trên tổng số 14 đại biểu là đảng viên của chi bộ THCS An Lễ được triệu tập.
Khách mời có 02 đại biểu tại địa phương.
1. Đc Phạm Văn Tố - Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Đinh Bá Rỡ - Phó bí thư Đảng ủy
I. Đại hội bầu các cơ quan làm việc.
* Đoàn chủ tịch gồm các đồng chí:
1. Nguyễn Thị Thu Trung
2. Uông Minh Thành
Đinh Công Sử
* Đoàn thư ký gồm 01 đồng chí: Đinh Thị thanh
II/ Đại hội thông qua các báo cáo:
1.Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020 của chi bộ, báo cáo kiểm điểm ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2017 do Đ/C Nguyễn Thị Thu Trung - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.
2. Thông qua báo cáo tình hình Đảng viên của chi bộ tham dự đại hội do đồng chí Đinh Công Sử trình bày. Có 14/14 = 100% Đảng viên được triệu tập đủ tư cách tham dự Đại hội
Qua nghe các báo cáo, các đại biểu đã tham gia bổ xung kiến như sau:
1.1. Ý kiến của đại biểu Phạm Đình Doanh:
Chỉ rõ hạn chế, yếu kém trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng, nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế.
Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy là thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác chuyên môn của nhà trường, các Đảng viên cần ý thức trách nhiệm hơn, gương mẫu hơn trong công tác giảng dạy. Cần phối hợp tốt các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tạo sức mạnh tổng hợp. Làm việc cần khoa học và sáng tạo hơn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để tìm giải pháp tốt hơn
1.2. Ý kiến của đại biểu Nguyến Đức Luân:
Các giải pháp làm tốt công tác phát triển Đảng là phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của nhà trường, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các quần chúng trẻ phấn đấu, tuyên truyền giác ngộ lí tưởng ...
1.3. Ý kiến của đại biểu Nguyến Thị Thời:
Muốn nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường mỗi đảng viên giáo viên cần là tấm gương sáng cho HS noi theo về phẩm chất đạo đức, về lối sống...
Cần phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội, cần quan tâm hơn nữa tới học sinh, theo dõi sát những biến đổi về mặt tâm lí HS
III. Đại hội đã bầu cấp uỷ và các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020:
1. Đại hội quyết định số lượng cấp uỷ khoá mới là 03 đ/c:
- Danh sách ứng cử, đề cử cấp ủy được Đại hội thông qua gồm 04 đ/c:
1. Đinh Công Sử 2. Uông Minh Thành
3. Nguyễn Thị Thời 4. Nguyễn Thị Thu Trung
Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm:
Trưởng ban Đ/c: Phạm Đình Doanh.
Các uỷ viên: 1. Đ/c: Nguyễn Thị Son 2. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng
Tình hình bầu cử: Số phiếu phát ra 14 phiếu. Số phiếu thu về 14 phiếu.
Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
Kết quả ban kiểm phiếu công bố:
TT
HỌ VÀ TÊN
Số phiếu bầu
Tỉ lệ %

1.
ĐINH CÔNG SỬ
12
85,7%

2.
UÔNG MINH THÀNH
13
92,85%

3.
NGUYỄN THỊ THỜI
3
21,42%

4
NGUYỄN THỊ THU TRUNG
14
100%

Theo điều 12 - Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ chính trị ban hành. Những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ mới:
TT
HỌ VÀ TÊN
Số phiếu bầu
Tỉ lệ %

1.
NGUYỄN THỊ THU TRUNG
14
100%

2.
UÔNG MINH THÀNH
13
92,85%

3.
ĐINH CÔNG SỬ
11
85,7%

2. Bầu Bí thư chi bộ THCS nhiệm kỳ 2017 -2020
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓