Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bắc
Ngày gửi: 15h:27' 04-08-2017
Dung lượng: 69.8 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: Phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng
Số hiệu cán bộ, công chức: 123
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: Trường THCS Đồng Tân

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 10 năm 2017)

1. Họ và tên khai sinh: VŨ MẠNH CƯỜNG
2. Ngày tháng năm sinh: 13/10/1971 Giới tính (Nam/nữ) Nam
3. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS xã Đồng Tân
4. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học, Mã ngạch: 15a201
5. Bậc lương: 8; Hệ số: 4.32; Ngày hưởng: 01/10/2015; Phụ cấp chức vụ: 0.45; Phụ cấp khác: 0.3
6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/8/2001, Ngày chính thức: 16/8/2002

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

10/2012-10/2017
Hiệu trưởng trường THCS xã Đồng Tân
II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Hình thức đào tạo, BD
Văn bằng, chứng chỉ

Trường chính trị Hoàng Văn Thụ
Trung cấp lí luận hành chính
5/2011 đến 5/2013
Tập trung
Bằng TN

Trường chính trị Hoàng Văn Thụ
Chuyên viên
6/2014-9/2014
Tập trung
Chứng nhận

Trường CĐSP Lạng Sơn
Bồi dưỡng CBQL THCS
5/2017-8/2017
Tập trung
Chứng nhận

Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ
III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………

V. ĐI NƯỚC NGOÀI
(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)
Tốt

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………
IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:
…………………….…………………………………….…………………………………….………………………
………….…………………………………….…………………………………….…………………………………

Đồng Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2017
Người khai bổ sungVũ Mạnh Cường
Hữu Lũng, ngày tháng năm 2017
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓