Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phân phối chương trình 2017 - 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuỷ
Ngày gửi: 20h:38' 30-07-2017
Dung lượng: 213.0 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HOẰNG HÓA
TRƯỜNG TH&THCS HOẰNG ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Hoằng Hóa, tháng 7 năm 2017
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn .... ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
- Khung phân phối chương trình (KPPCT) hiện hành của Bộ GDĐT.
- Phân phối chương trình môn.... hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu chỉ đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012).
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Môn: GDCD Lớp 6

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)
Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)Hiện hành
Mới1
Siêng năng, kiên trì
2
1
Nội dung kiến thức dễ nhận biết .
Trong lớp

2
Bài 7: Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên


1

2
Nhiều kiến thức cần phải làm rõ. Phân tích được lí do và dẫn chứng được hậu quả....
Trong lớp


2. Môn: GDCD Lớp 7

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)
Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)Hiện hành
Mới1
Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ
1
2
Nhiều đơn vị kiến thức,
hình thành khái niệm khó,2
Bài 15: Thực hành ngoại khóa: Tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của các gia đình,dòng họ ở địa phương.
2
1

Tăng tiết bài 103. Môn: GDCD Lớp 8

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)
Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)Hiện hành
Mới1
Bài 18: Quyền Khiếu nại tố cao.
1
2
Nội dung khó, nhiều kiến thức
Trong lớp

2
Thực hành ngoại khóa
2
1
Tăng tiết ở bài 18
 Trong lớp


4. Môn: GDCD Lớp 9( không thay đổi)

TT

Tên bài

Số tiết

Lý giải (vì sao)
Cách thức tổ chức hoạt động (Trên lớp hay ngoài lớp học)Hiện hành
Mới

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN: GDCD LỚP 6
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 19 tuần-.19 tiết
Học kỳ II: 18 tuần- 18 tiết
HỌC KỲ I
Tiết
Tên bài

Tiết 1
Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể .

Tiết 2
Bài 2: Siêng năng, kiên trì.
- Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc.

Tiết 3
Bài 3: Tiết kiệm.

Tiết 4
Bài 4: Lễ độ.
- Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi c phần gợi ý truyện đọc

Tiết 5
Bài 5: Tôn trọng kỷ luật .

Tiết 6
Bài 6: Biết ơn.

Tiết 7+8
Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.

Tiết 9
Kiểm tra viết.

Tiết 10
Bài 8: Sống chan hoà với mọi người.

Tiết 11
Bài 9: Lịch sự, tế nhị.
- Dạy các biểu hiện của lịch sự,tế nhị
- Bổ sung một số VD về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự,tế nhị: Biết chào hỏi,giới thiệu,tự giới thiệu,cảm ơn,xin lỗi,nói lời yêu cầu ,đề nghị; thể hiện lời nói,hành vi nhã nhặn, từ tốn, khéo léo ở nơi công cộng…
- Không yêu cầu HS làm Bài tập a


Tiết 12+13
Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.
- Nội dung a,b,
 
Gửi ý kiến