Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập phần nhôm-kẽm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê thanh tài
Ngày gửi: 17h:32' 27-07-2017
Dung lượng: 40.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP PHẦN NHÔM- KẼM

DẠNG 1: Cho từ từ dung dịch bazơ vào dung dịch Al3+, Zn2+
Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3,75M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm: AlCl3 0,25M và Al(NO3)3 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch KOH 3M vào 500 ml dung dịch ZnSO4 1M thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?
Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 2,25M ) vào 250 ml dung dịch Y ( gồm: AlCl3 0,8M và HCl 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Nhỏ từ từ 500 ml dung dịch X ( gồm: NaOH 1,5M và KOH 1M ) vào 500 ml dung dịch Y ( gồm: ZnCl2 0,25M và ZnSO4 0,75M ) thì thu được m gam kết tủa keo trắng. Tìm m?
Cho dung dịch X ( gồm: 0,5 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 ) tác dụng với dung dịch có chứa 0,15 mol Al2(SO4)3 thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?
Cho dung dịch X ( gồm: 0,75 mol NaOH và 0,25 mol Ba(OH)2 ) tác dụng với dung dịch Y (có chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,15 mol Al2(SO4)3 ) thì thu được m gam kết tủa. Tìm m?

DẠNG 2: Tìm giá trị Vmax, Vmin
Nhỏ từ từ V lít dung dịch NaOH 1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 1M.
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 15,6 gam?
Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 0,5M vào 750 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M.
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị Vmin để thu được khối lượng kết tủa là 15,6 gam?
d. Tìm giá trị Vmax để thu được khối lượng kết tủa là 7,8 gam?
Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 500 ml dung dịch X ( chứa: AlCl3 1M và HCl 1M )
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất ( biết rằng trong quá trình làm thí nghiệm thấy xuất hiên kết tủa )?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 23,4 gam?
Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 750 ml dung dịch ZnCl2 1M.
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 24,75 gam?
Nhỏ từ từ V lít dung dịch KOH 1M vào 500 ml dung dịch X ( chứa: ZnSO4 1M và H2SO4 1M )
a. Tìm giá trị V nhỏ nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất ( biết rằng trong quá trình làm thí nghiệm thấy xuất hiên kết tủa )?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 19,8 gam?
Cho 750 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với V lit dung dịch Al2(SO4)3 1M.
a. Tìm giá trị V lớn nhất ( vừa đủ ) để thu được khối lượng kết tủa nhỏ nhất?
b. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất?
c. Tìm giá trị V để thu được khối lượng kết tủa là 19,5 gam?

Bài tập trắc nghiệm luyện thi Cao đẳng - Đại học
( ĐHA – 2007 ): Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
 
Gửi ý kiến