Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 4. Đội ngũ đơn vị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Triệu Hoàng Quân
Ngày gửi: 16h:39' 27-07-2017
Dung lượng: 256.0 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Tiết 15: Đội hình tiểu đội hàng ngang

PHẦN I. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Hiểu được ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội hàng ngang.
2. Về kỹ năng
- Biết chỉ huy đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, 2 hàng ngang. Tác phong chính quy, khẩu lệnh to rõ ràng.
3. Về thái độ
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh và các quy định của giờ học.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, khẩn trương.
- Biết vận dụng các động tác vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang
a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
b. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Tổ chức: Tập trung, chia nhóm.
2. Phương pháp
- Lý thuyết: Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan, đặt vấn đề, thuyết trình, giảng giải.
Học sinh chú ý lắng nghe, quan sát, thảo luận, ghi chép những ý chính.
- Thực hành:
+ Gv: Giới thiệu kỹ thuật động tác theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
+ Học sinh chú ý lắng nghe quan sát động tác mẫu của giáo viên, khi luyện tập tiến hành luyện tập theo 3 bước:
- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác
- B2: Tập từng bước theo thứ tự
- B3: Tập tổng hợp
+ Luyện tập: Dưới sự duy trì điều khiển của tiểu đội trưởng, giáo viên quan sát, quản lý chung.
V. ĐỊA ĐIỂM: Tại sân tập GDQP-AN của trường.
VI. VẬT CHẤT
- Giáo án, SGK GDQP-AN 10, sách giáo viên GDQP-AN 10
- Tranh, ảnh….
- Giáo viên và học sinh mang mặc đúng trang phục quy định.
PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI (5 PHÚT)
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, trang phục , vật chất
Lớp
Ngày giảng
Sĩ số

2. Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ
Không
4. Phổ biến ý định giảng bài
II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Đội hình tiểu đội hàng ngang: 15 phút
Nội dung
Phương pháp

a) Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
+ Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thường dùng trong học tập sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng .
- tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 hàng ngang :
+ B1 : Tập hợp. Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang- tập hợp”. lệnh có động lệnh và dự lệnh.
+ B2: Điểm số: lệnh “Điểm số ” không có lệnh.
+ B3 : Chỉnh đốn hàng ngũ : KL “Nhìn bên phải - thẳng” “thôi”. lệnh có động lệnh và dự lệnh.
+ B4 : Giải tán: KL “Giải tán” không có lệnh.

----------------

3 -5 bướcb. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
Ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình 1 hàng ngang, chỉ khác: Tập hợp đội hình 2 hàng ngang theo 3 bước (không diểm số), cụ thể như sau
- B1: Tập hợp: lệnh“Tiểu đội X thành 2 hàng ngang- Tập hợp”.
- B2: Chỉnh đốn hàng ngũ : KL “Nhìn bên phải thẳng…thôi” có dự lệnh và động lệnh
- B3 : Giải tán: KL “Giải tán” không có dự lệnh
----------------

3 -5 bước- GV nêu ý nghĩa đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
- Các bước tập hợp của đội hình đội 1 hàng ngang.
- GV lấy 1 đội hình để giới thiệu mẫu.
- GV thực hiện trên 2 cương vị . vừa làm tiểu đội trưởng vùa làm nhiệm vụ giảng dạy
- Phân tích khẩu lệnh
-Thực hiện mẫu theo 3 bước:
+ Bước 1: (làm nhanh không phân tích)
+ Bước 2: (làm chậm có phân tích)
+ Bước 3:
 
Gửi ý kiến