Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Ankin

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trọng Nghĩa
Ngày gửi: 10h:00' 23-07-2017
Dung lượng: 199.7 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
ANKIN
Đặc điểm cấu tạo và danh pháp
Đặc điểm cấu tạo: là những hidrocacbon trong phân tử có liên kết ba(C≡C).Công thức chung CnH2n-2 với n≥2.Từ C4H6 ankin có đồng phân vị trí liên kết ba và đồng phân mạch cacbon
Danh pháp
Tên thông thường: Tên gốc hidrocacbon liên với nguyên tử C của liên kết ba + “AXETILEN”
Tên thay thế:
Chọn mạch chính: Mạch C dài nhất có liên kết đôi
Đánh số thứ tự trên mạch chính(Bắt đầu từ C gần liên kết đôi hơn)
Gọi tên: (Số chỉ vị trí nhánh) + (Tên nhánh)+ Tên mạch chính + Số chỉ vị trí liên kết đôi+ “IN”
Tính chất hóa học
Phản ứng cộng
Cộng với H2
Nếu xúc tác Ni,to: Tổng quát: CnH2n-2+ 2H2 CnH2n+2


Nếu xúc tác là Pd/PbCO3 ,to : CnH2n-2+ 2H2 CnH2n

 Cộng với Clo,Brom: Tổng quát: CnH2n-2 + 2Br2CnH2n-2Br4

 Cộng với HX(HCl,HBr,HOH,..)
 Nếu xúc tác là HgCl2 ,to thì phản ứng dừng ở giai đoạn 1

 PhẢN ứng đime hóa và trime hóa


Phản ứng thế ion kim loại

 Phản ứng oxi hóa
Oxi hó hoàn toàn:CnH2n-2 +

3𝑛−1
2

O2 nCO2 + (n-1) H2O
Oxi hóa không hoàn toàn:

Điều chế
CaC2 + 2 H2O CH≡CH + Ca(OH)2
2 CH4 CH≡CH + 3 H2

 
Gửi ý kiến