Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HOC CHINH TRI HE 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:43' 20-07-2017
Dung lượng: 227.3 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU
BTC CHÍNH TRỊ HÈ 2017


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 18 tháng 7 năm 2017NỘI QUY
Lớp chính trị hè năm 2017


Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD-ĐT ngày 18/7/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc bồi dưỡng chính trị cho CBQL, giáo viên hè 2017.
Ban tổ chức lớp chính trị hè 2017 quy định nội quy lớp học như sau:
1. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phải quán triệt và nắm vững mục đích yêu cầu của công tác chính trị hè 2017.
2. Thủ trưởng các đơn vị phải quản lý đơn vị mình, chịu sự phân công và quản lý của Ban chỉ đạo cụm và Ban lãnh đạo lớp học. Nhắc nhở, đôn đốc đơn vị mình chấp hành những quy định của lớp học.
3. Học viên phải thực hiện tốt các yêu cầu sau:
- Đi học đúng lịch, đúng giờ: Buổi sáng từ 7 h30, buổi chiều từ 13 h30; đi trễ 5 phút xem như vắng mặt.
- Phải ghi chép đầy đủ và tham gia thảo luận theo yêu cầu của lớp học.
- Ngồi học phải theo sơ đồ lớp, trong thời gian học tập không trao đổi nói chuyện riêng, không ra vào tùy tiện, không đọc sách báo, truyện, không nghe và nói chuyện điện thoại, không xả rác …, phải đảm bảo nếp sống văn minh nơi học tập và bảo vệ tài sản lớp học.
- Ăn mặc đúng quy định của ngành: Nam, nữ mặc sơ mi và bỏ áo vào quần hoặc mặc com lê, đeo thẻ công chức,
- Nghiêm cấm học viên ăn quà vặt và có hơi rượu, bia khi vào lớp học; xe cộ phải sắp xếp ngay ngắn, đúng quy định.
- Nghỉ học phải xin phép trước 01 ngày và được sự đồng ý của Ban tổ chức lớp học thì mới được nghỉ (không giải quyết nghỉ việc riêng). Nghỉ từ 01 ngày trở lên xem như không học.
- Nghỉ học không phép, bỏ về giữa buổi sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên sau khi hết thời gian nghỉ thai sản đều phải tham gia học chính trị hè. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ có thai trên 8 tháng thì được miễn học nhưng phải có đơn xin phép và kèm theo giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện, tỉnh.
4. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo nếu đơn vị mình có học viên vi phạm nội quy lớp học.
5. Cán bộ phụ trách lớp học sau mỗi buổi học phải nhận xét tình hình học tập và việc chấp hành nội qui lớp học của học viên.
6. Tất cả học viên phải nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học. Nếu học viên nào vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định./.
TM.BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN (Đã ký)

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
Nguyễn Thịnh Hùng
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 96/QĐ-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 18 tháng 7 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức lớp chính trị hè năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 6/6/2017 của UBND huyện Tân Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 18/7/2017 của Phòng GD & ĐT Tân Châu về bồi dưỡng chính trị cho nhà giáo, CBQL giáo dục hè 2017;
Xét đề nghị của Chuyên viên phụ trách Đào tạo – Bồi dưỡng của Phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức lớp chính trị hè năm 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Thịnh Hùng Trưởng Phòng GD&ĐT - Trưởng ban
2. Ông Trần Đình Trình P.Trưởng Phòng – CTCĐN - P.Trưởng ban
3. Ông Huỳnh Văn Minh Chuyên viên Phòng GD&ĐT - Ủy viên
4. Bà Đinh Thị Lan Chuyên viên Phòng GD&ĐT - Ủy viên
5. Ông Nguyễn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓