Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DANH SÁCH THI LẠI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Đua
Ngày gửi: 09h:16' 18-07-2017
Dung lượng: 27.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI
NĂM HỌC : 2016-2017

Họ và tên Ngày Sinh Lớp Học Môn Học Điểm thi lại TK cả năm lần 1 TK cả năm lần 2
Tạ Anh Quốc 28-03-2003 8A 3 Toán 4.2
Tạ Anh Quốc 28-03-2003 8A 3 Sinh học 4.6
Tạ Anh Quốc 28-03-2003 8A 3 Lịch Sử 4.3
Tạ Anh Quốc 28-03-2003 8A 3 Địa Lí 4.1
Hà Quốc Việt 30-11-2003 8A 3 Vật lí 4.4
Hà Quốc Việt 30-11-2003 8A 3 Sinh học 3.6
Hà Quốc Việt 30-11-2003 8A 3 Địa Lí 4.2
Huỳnh Tấn Lâm 04-07-2004 7A 4 Ngữ văn 4.6
Nguyễn Trọng Toàn 11-11-2004 7A 4 Toán 3.4
Nguyễn Trọng Toàn 11-11-2004 7A 4 Ngữ văn 4.4
Nguyễn Trọng Toàn 11-11-2004 7A 4 Lịch Sử 3.9
Nguyễn Trọng Toàn 11-11-2004 7A 4 GDCD 4.1
Hồ Văn Út 29-03-2004 7A 4 Ngữ văn 4.5
Nguyễn Phúc Tuyển 13-05-2004 7A 5 Toán 3.9
Nguyễn Phúc Tuyển 13-05-2004 7A 5 Ngữ văn 4.5
Nguyễn Phúc Tuyển 13-05-2004 7A 5 Lịch Sử 4.4
Nguyễn Phúc Tuyển 13-05-2004 7A 5 Địa Lí 4.8
Nguyễn Phúc Tuyển 13-05-2004 7A 5 GDCD 4.1
Nguyễn Phúc Tuyển 13-05-2004 7A 5 Ngoại ngữ 3.5
Ngô Thị Ngọc Lan 21-10-2003 6A4 Toán 3.9
Ngô Thị Ngọc Lan 21-10-2003 6A4 Sinh học 4.5
Ngô Thị Ngọc Lan 21-10-2003 6A4 Ngữ văn 4.3
Ngô Thị Ngọc Lan 21-10-2003 6A4 Lịch Sử 4.3
Ngô Thị Ngọc Lan 21-10-2003 6A4 Địa Lí 3.9
Ngô Thị Ngọc Lan 21-10-2003 6A4 GDCD 3.7
Phan Hoàng Long 25-07-2005 6A4 Toán 3.9
Phan Hoàng Long 25-07-2005 6A4 Địa Lí 4.4
Phan Hoàng Long 25-07-2005 6A4 GDCD 4.2
Phan Hoàng Long 25-07-2005 6A4 Ngoại ngữ 3.9
Phan Hoàng Long 25-07-2005 6A4 Tin học 4
Nguyễn Thị Mỹ Dung 18-08-2005 6A2 Toán 3.8
Bùi Hữu Thịnh 06-08-2005 6A2 Toán 3
Bùi Hữu Thịnh 06-08-2005 6A2 Vật lí 4.5
Bùi Hữu Thịnh 06-08-2005 6A2 Ngữ văn 4.8
Bùi Hữu Thịnh 06-08-2005 6A2 Địa Lí 4.4
Bùi Hữu Thịnh 06-08-2005 6A2 Ngoại ngữ 4
Nguyễn Thị Hồng Đào 19-11-2005 6A 3 Sinh học 4.6
Nguyễn Thị Hồng Đào 19-11-2005 6A 3 Địa Lí 4.8
Lê Thị Hường 02-01-2005 6A 3 Toán 4.3
Lê Thị Hường 02-01-2005 6A 3 Ngữ văn 4.9
Lê Thị Hường 02-01-2005 6A 3 Địa Lí 3.7
Lê Thị Phượng 02-08-2005 6A 3 Vật lí 4.2
Lê Thị Phượng 02-08-2005 6A 3 Sinh học 4.6
Lê Thị Phượng 02-08-2005 6A 3 Lịch Sử 4
Lê Thị Phượng 02-08-2005 6A 3 Địa Lí 3.8
Lê Thị Phượng 02-08-2005 6A 3 Ngoại ngữ 4.8
Nguyễn Thanh Tính 14-10-2005 6A4 Toán 3.7
Nguyễn Thanh Tính 14-10-2005 6A4 Công nghệ 4.3
Nguyễn Thanh Tính 14-10-2005 6A4 Địa Lí 4.3
Nguyễn Thanh Tính 14-10-2005 6A4 Tin học 4.5
Phan Thanh Vinh 27-11-2004 6A4 Toán 3.4
Phan Thanh Vinh 27-11-2004 6A4 Công nghệ 4.8
Phan Thanh Vinh 27-11-2004 6A4 GDCD 4.3
Võ Văn Tấn 12-09-2003 8A 3 Vật lí 3.8
Võ Văn Tấn 12-09-2003 8A 3 Sinh học 4
Võ Văn Tấn 12-09-2003 8A 3 Công nghệ 4
Võ Văn Tấn 12-09-2003 8A 3 Địa Lí 3.9
Nguyễn Trung Đức 09-03-2005 6A 3 Vật lí 4.4
Nguyễn Trung Đức 09-03-2005 6A 3 Địa Lí 4.4

17 em thi lại

 
Gửi ý kiến