Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn thi TNPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Công
Ngày gửi: 15h:08' 24-01-2011
Dung lượng: 518.0 KB
Số lượt tải: 335
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2

Câu 1: Người ta có thể dựa vào sự giống nhau và khác nhau nhiều hay ít về thành phần ,số lượng và đặc biệt là trật tự sắp xếp của các nucleotit trong ADN để xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. Đây là bằng chứng:
A Sinh học phân tử B. Giải phẫu so sánh
C. Phôi sinh học D. Địa lí sinh vật học.
Câu 2: Ví dụ nào sau đây minh họa cho các cơ quan tương đồng ở sinh vật ?
A Cánh bướm và cánh dơi B. Tay người và vây cá
C. Tay người và cánh dơi D. Cánh dơi và cánh ong mật.
Câu 3: Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do:
A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển của loài
B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau
C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau
D. Thực hiện các chức phận giống nhau.
Câu 4: Hai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lí khác xa nhau (hai châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống nhau. Cách giải thích nào dưới đây về sự giống nhau giữa hai loài là hợp lí hơn cả?
A. Hai châu lục này trong quá khứ đã có lúc gắn liền với nhau
B. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên phát sinh đột biến giống nhau
C. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên chọn lọc tự nhiên chọn các đặc điểm thích nghi giống nhau.
D. Điều kiện môi trường ở hai khu vực giống nhau nên chọn lọc tự nhiên chọn các đặc điểm thích nghi giống nhau, từ đó phát sinh đột biến giống nhau.
Câu 5: Sự tương đồng về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng cho thấy:
A. Chúng được tiến hóa từ một loài tổ tiên chung.
B. Chúng được tiến hóa từ nhiều loài tổ tiên.
C. Chúng sống trong những điều kiện môi trường giống nhau.
D. Chọn lọc tự nhiên tiến hành theo cùng một hướng.
Câu 6: Ruột thừa, xương cùng, răng khôn của người được xem là:
A.Hiện tượng lại tổ. B.Cơ quan thoái hóa.
C.Cơ quan tương tự. D.Cơ quan thoái hóa và cơ quan tương tự
Câu 7: Để xác định quan hệ họ hàng giữa các loài, người ta không dựa vào:
A.Sự so sánh các cơ quan tương tự. B.Sự so sánh các cơ quan tương đồng.
C.Các bằng chứng phôi sinh học. D.Các bằng chứng sinh học phân tử.
Câu 8: Ví dụ nào là cơ quan tương tự?
A.Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của động vật khác. B. Cánh chim và cánh côn trùng.
C. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng. D.Tua cuốn của dây bầu, bí và gai xương rồng.
Câu 9: Các cơ quan tương đồng là kết quả của quá trình tiến hóa theo hướng:
A.vận động B. Hội tụ C. Đồng quy D. Phân li.
Câu 10: Đặc điểm nào trong quá trình phát triển phôi chứng tỏ các loài sống trên cạn hiện nay đều có chung nguồn gốc từ các loài sống trong môi trường nước?
A.Phôi cá, kì giông, rùa, gà, động vật có vú đều trải qua giai đoạn có khe mang.
B.Não bộ hình thành 5 phần như não cá.
C.Phôi cá, kì giông, gà, động vật có vú đều trải qua giai đoạn có đuôi.
D.Tim có 2 ngăn sau đó phát triển thành 4 ngăn.
Câu 11: Kiểu cấu tạo giống nhau của cơ quan tương đồng phản ánh:
A.Nguồn gốc chung của chúng. B.Sự tiến hóa đồng quy.
C. Ảnh hưởng của môi trường. D.Tiến hóa thích ứng.
Câu 12: Những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng thực hiện các chức năng như nhau là:
A. Cơ quan tương tự. B. Cơ quan tương đồng.
C. Cơ quan thoái hóa. D. Hiện tượng lại tổ.
Câu 13:Ví dụ nào là cơ quan thoái hóa?
A.Gai ở cây xương rồng. B.Nhụy trong hoa đực của cây ngô.
C.Ngà voi. D.Gai của cây hoàng liên.
Câu 14: Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc những nhóm phân loại khác nhau:
A.Phản ánh sự tiến hóa phân li. B.Phản ánh ảnh hưởng của môi trường sống.
C.Phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới. D.Phản ánh mức độ quan hệ
 
Gửi ý kiến