Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BC thang 6 NQ thang 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sĩ
Ngày gửi: 08h:46' 17-07-2017
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ QUỚI THIỆN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS LƯU VĂN MÓT
 
Số : /NQCB                              Quới Thiện , ngày 26 tháng 06 năm 2017
 
Báo cáo tháng 06 / 2017

Tư tưởng chính trị:
- Thông tin tư tưởng trong tháng
- Học tập và quán triệt NQTW
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”,
- Hoàn thành cam kết của Đảng viên thực hiện NQ TWIV khóa XII
- Hoàn thành tốt các công tác trọng tâm
Từng Đảng viên được phân công theo KH số 01/KHCB , ngày 26.01.2017 báo cáo trước Chi bộ những việc mình đã thực hiện theo Kế hoạch phân công công tác của chi bộ
II. Quản lý chỉ đạo chuyên môn:
1.  Chuyên môn:
- Hoàn thành chương trình và tự đánh giá hoạt động công tác của các ban công tác trường học năm học 2016-2017 có so sánh với KH năm học
- Hoàn thành công tác Đánh giá công chức theo NĐ số 56 và chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và chuẩn HT, P.HT đã báo cáo kết quả về PGD-ĐT .
2/ Các chuyên trách, tổ trưởng, GVCN:
* Tổng phụ trách: lập KH sinh hoạt hè cho Đội viên
Tham gia trại hè thiếu nhi do Huyện đoàn tổ chức
- * Phổ cập: Tiếp tục rà soát trữ lượng, số liệu của năm 2017 làm tham mưu với BCĐ
Có số liệu cụ thể của THCS ; Có số liệu minh họa online
* Thiết bị: có KH kiểm tra cuối mỗi năm học bảo quản trong hè : Có tổng kết và có Kế hoạch mua cho năm học 2017-2018
* Thực hành-Thí nghiệm: có KH Bảo quản các thiết bị có sử dụng điện
* Kế toán: Quyết toán Kinh phí quý II / 2017
* Văn thư-Thủ quỹ: Cập nhật công văn đi, đến, các loại hồ sơ.
Hoàn thành hồ sơ cho HS khối 9 nộp về 2 trường THPT
* Bảo vệ: bảo quản tốt tài sản. Giữ gìn an ninh trật tự trường học. Chăm sóc cây. Quản lý điện, nước
  * Tổ trưởng:
- Hoàn thành việc thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV và đánh giá công chức : Nộp hồ sơ và KQ về PGD-ĐT
  * GVCN:
- Rà soát vận động và có trách nhiệm với đối tượng HS ôn tập hè
- Tổ Tin học : Có KH thực hiên 3 công khai theo TT09/BNV trên website của trường , BC Tổng kết của trường , chất lượng điểm bài thi, chất lượng GD . Tóm lại đưa các hoạt động của trường lên website theo kế hoạch .
- Hoàn thành các biểu bản thống kê để công khai trên website của trường
3/ Đoàn thể :
          a/ Công đoàn : Rà soát việc thực hiện Dân chủ hóa ở đơn vị
          b/ Chi đoàn : Có KH giới thiệu Đoàn viên Ưu tú về chi bộ xem xét để có KH phát triển Đảng
          c/ Ban đại diện cha mẹ HS : kết hợp với trường hoàn tất tổng kết kinh phí hổ trợ nhà trường mua nước uống và khen thưởng HS cuối nămhọc 2011-2012
4/ Tổ chức :
- Hoàn thành Đại hội chi bộ NK 2017-2019
- Tiếp tục phát động cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng ,phong cách đạo đức HCM
-     Công khai tài chánh, thu Đảng phí


Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT THÁNG 07 / 2017

Công tác trọng tâm:
- Thực hiện nghiên Xét Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018
- Thực hiện dạy hệ thống kiến thức cho đối tượng HS thi lại và Ôn tập hè cho HS các khối .
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi tuyển và xét tuyển .
- Hoàn thành bản cam kết thực hiện NQ TW IV khóa 12
I .Tư tưởng chính trị:
- Thông tin tư tưởng trong tháng
- Thực hiện cam kết của Đảng viên thực hiện NQ TW IV khóa XII
- Học tập và quán triệt NQTW
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”,
- Hoàn thành tốt các công tác trọng tâm
- Thông báo kể từ năm học 2017-2018 thì từng cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên dều ký cam kết với Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ năm học và một số công việc theo điều lệ trường Trung học và Luật giáo dục quy định .
II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN
Từng Đảng viên được phân công theo KH số 01/KHCB , ngày 26.01.2017 báo cáo trước Chi bộ những việc mình đã thực hiện theo Kế hoạch phân công công tác của chi bộ và
 
Gửi ý kiến