Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiểu luận triết cao học- phật giáo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Mỹ Cẩm
Ngày gửi: 07h:44' 17-07-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
PHẦN MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài.
Trong lịch sử, vai trò của tôn giáo được đánh giá hết sức khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Tuy nhiên, điểm chung có thể rút ra là, tôn giáo vừa có khả năng cản trở sự phát triển của con người và xã hội, song cũng có thể tạo nên những giá trị có tính tích cực. Vì vậy, việc nghiên cứu phải hướng đến phát hiện những hợp lý và khiếm khuyết của tôn giáo và những ảnh hưởng của nó đã, đang và sẽ có đối với lịch sử nhân loại. Và điều này là thực sự cần thiết cho thời đại ngày nay, khi cùng với sự phát triển của khoa học, của các trào lưu hiện đại hóa, các tôn giáo khác trên thế giới đang có xu hướng gắn bó hơn với đời sống thế tục, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội và đạo đức, lối sống để tự điều chỉnh, thích ứng với xu thế của thời đại, mong giữ được thánh địa thiêng liêng của mình để tiếp tục tồn tại và tồn tại lâu dài.
Thực tế ở Việt Nam, trong quá trình lịch sử lâu dài, bên cạnh những hạn chế nhất định, tôn giáo đã có những đóng góp tích cực cho nền văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam…..Trong các tôn giáo ở Việt Nam, Phật giáo là một tôn giáo lớn được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm.Trong quá trình tồn tại và phát triển ở Việt Nam, Phật giáo đã có đóng góp cho dân tộc trên nhiều phương diện, đặc biệt là trên lĩnh vực đạo đức, lối sống. Nhiều chuẩn mực đạo đức Phật giáo đã được người Việt Nam dựa trên cơ sở văn hóa của mình lựa chọn, tiếp nhận, nâng cao và sử dụng ở các mức độ và phương diện khác nhau, góp phần hình thành những giá trị, chuẩn mực trong lối sống của người dân Việt Nam. Có thể nói, tồn tại cùng dân tộc trong hơn hai ngàn năm qua, Phật giáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong nên văn hóa Việt Nam.
Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đã dần đưa nước ta vào thế ổn định và phát triển. Nền kinh tế thị trường đã đem lại những thành tự cho sự phát triển đất nước, nhưng những mặt trái của nó cũng làm xuất hiện và ngày càng gia tăng các hiện tượng tiêu cực trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là suy thoái đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, khuynh hướng làm giàu bằng bất cứ giá nào, kể cả lừa đảo bất chính, gây tội ác, vi phạm pháp luật, sẵn sàng chà đạp lên lương tâm, nhân phẩm con người ở một số cá nhân đã và đang tạo nguy cơ hủy hoại các giá trị văn hóa, đạo đức và luật pháp.
Đảng ta trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Tình trạng quan liêu tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất quan trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng lãng phí quan liêu khá phổ biến ”. Thực trạng đó đang đặt ra yêu cầu cầu xây dựng nền đạo đức và lối sống mới xã hội chủ nghĩa cho con người Việt Nam hiện nay. Điều này vừa nằm trong chiến lược phát triển con người phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, vừa góp phần ngăn chặn sự suy thoái của đạo đức, lối sống.
Trong quá trình xây dựng đạo đức, lối sống mới xã hội chủ nghĩa thì việc kế thừa những giá trị trong lối sống truyền thống của dân tộc, trong đó có những đóng góp của các tôn giáo là điều không thể bỏ qua. Ở đây, đạo đức, lối sống Phật giáo vẫn có những giá trị càng được tiếp thu, kế thừa để xây dựng đạo đức, lối sống mới cho con người Việt Nam hiện nay.
Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam hiện nay nhằm tìm kiếm các giải pháp phù hợp để phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Phật giáo trong quá trình xây dựng đời sống mới xã hội chủ nghĩa là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài:
Phật giáo là tôn giáo được sinh ra trên đất nước Ấn
 
Gửi ý kiến