Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

HỒ SƠ ĐẠI HỘI CHI BỘ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Tấn
Ngày gửi: 07h:33' 17-07-2017
Dung lượng: 111.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ KẾ THÀNH
CHI BỘ TH KẾ THÀNH 2
Số 01 - BC/CB


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kế Thành, ngày 13 tháng 7 năm 2017


BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020
_________

Thực hiện kế hoạch số 32-KH/ĐU, ngày 8 tháng 6 năm 2017 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Kế Thành nhiệm kỳ 2017- 2020.
Chi bộ Trường TH Kế Thành 2 báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 với những nội dung như sau:
* Đặc điểm tình hình
Chi bộ trường TH Kế Thành 2 có 17 Đảng viên, 6 nữ, chính thức 16 đ/c, dự bị là 1 đ/c. Trình độ văn hoá: Cấp III : 17 đ/c, chiếm 100%. Trình độ chuyên môn : TC: 4 đ/c chiếm 23,52%, Đại học : 14 đ/c, chiếm 76,47 % chính trị: Sơ cấp 3 đ/c, chiếm 17,6 %. Trung cấp 2 đ/c, chiếm 11,76%.
     Về cơ sở vật chất: Trường có tất cả 12 phòng, trong đó có 7 phòng học, 2 phòng MG mượn, 1 văn phòng, 1 phòng thư viện, 1 phòng ở ấp Ba Lăng ( xóa điểm).Tổng số lớp có 11 lớp, có khuôn viên khá thuận lợi, hàng rào và cây xanh đảm bảo an toàn cho công tác quản lý, dạy và học. Có trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy được trang bị đến cho các lớp, mỗi lớp đạt 60% đồ dùng so với quy định đề ra. Ngoài ra trường còn chủ động phát động phong trào làm đồ dùng dạy học phù hợp với từng lớp.
Về đội ngũ cán bộ viên chức: Toàn trường tính đến cuối nhiệm kỳ có 27 CB - GV – CNV, 7 nữ. Trong đó biên chế 25, Hợp đồng theo Nghị định 68: 01, hợp đồng 10 tháng có 1 nhân viên Ytế.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015-2017

I. Xây dựng hệ thống chính trị
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
    Hàng năm, nhà trường tổ chức tham gia tốt các lớp chính trị hè, có 100% đảng viên CB – GV – NV được học tập tiếp thu. Tiếp tục triển khai, thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(nay là Chỉ thị số 05- CT/TW) đã trở thành việc làm thường xuyên của đảng viên và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, 100% đảng viên và giáo viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả CB-GV-NV luôn thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành. Quán triệt có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đơn vị.
Có 100% đảng viên cam kết cá nhân về giữ gìn phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
    Nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên luôn thể hiện được tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn làm tốt việc trao đổi kinh nghiệm cho nhau, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt hiệm vụ được cấp trên giao.
Ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác tham mưu với Lãnh đạo các cấp trong việc tranh thủ sự quan tâm, nhằm giải quyết có hiệu quả tâm tư nguyện vọng của tập thể thầy cô giáo về các chế độ chính sách, về nhu cầu được học tập nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.
Tất cả cán bộ Đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên được bồi dưỡng để nâng cao nhận thức phẩm chất đạo đức cách mạng, có lập trường tư tưởng vững vàng, thông qua các cuộc họp chi bộ, cơ bản nhất là học qua tập san của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ Đảng viên luôn luôn tham gia học tập tốt để rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức như chuyên môn nghiệp vụ có 4 đ/c
 
Gửi ý kiến