Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

kiểm tra chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thành Đồng
Ngày gửi: 10h:38' 16-07-2017
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ BÀI

Câu 1. Phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2 là:
A. y = 2x + 3 B. y = 3x – 1 C. y = - 3x + 11 D. y = - 2x + 9

Câu 2. Cho hàm số f(x) = – x4 + 3x2 – 2. Ta có f’(0) bằng:
A. – 1 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 3: Hàm số y = x3 – 6x2 + 9x + 7 đồng biến trên các khoảng
A. (1; 3) B. [1; 3] C. (-(; 1) ( (3; +() D. (-(; 1) và (3; +()

Câu 4: Hàm số y = – x3 + 3x – 2 nghịch biến trên các khoảng
A. (- (; 1) B. (- 1; +() C. (-1; 1) D. (-(; - 1) và (3; +()

Câu 5: Cho hàm số Hàm số có
A. Một cực đại và hai cực tiểu B. Một cực tiểu và hai cực đại
C. Một cực đại và không có cực tiểu D. Một cực tiểu và một cực đại

Câu 6: Cho hàm số f(x) = - x3 + 3x – 2, khi đó giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số là:
A. yCĐ = 0; yCT = - 4 B. yCĐ = 4; yCT = - 4
C. yCĐ = 0; yCT = 4 D. yCĐ = 0; yCT = - 6

Câu 7: Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 8: Cho hàm số y = x4 – 4x2 + 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng
A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 9: Số giao điểm của đường cong y = x3 – 6x2 + 9x + 1 và đường thẳng y = 1 – x là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

Câu 10: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) = x4 – 6x2 + 8x – 2 là
A. y = x B. y = 1 C. y = x – 1 D. y = x + 1
Câu 11: Cho hàm số . Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = 2x + m khi m bằng: A. 2 B. – 2 C. ± 4 D. ± 2

Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [2; 3] là:
A. - 2 B. - 5 C. 5 D. 4

Câu 13: Hàm số có các đường tiệm cận là:
A. y = 1; x = 1 B. x = 1; y = - 3 C. x = 1; y = 3 D. x = 3; y = 1

Câu 14: Phương trình – x3 + 3x + 2 – m = 0
A. Có 2 nghiệm khi m > 4 B. Có 3 nghiệm khi 0 ≤ m ≤ 4
C. Có 2 nghiệm khi m < 0 D. Có 3 nghiệm khi 0 < m < 4

Câu 15: Cho hàm số . Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1, khi:
A. m = B. m = C. m = D. m = 0

Câu 16: Hàm số nào sau đây, có bảng biến thiên:

x - ( 2 +(
y’ - -
2 +(

y -( 2

A. B. C. D. 

Câu 17: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = 0 là: A. – 2 B. 1 C. 2 D. – 1

Câu 18: Tìm m để phương trình x3 + 3x2 – 2 = m + 1 có ba nghiệm phân biệt.
A. -2 < m < 0 B. – 3 < m < 1 C. 2 < m < 4 D. 0 < m < 3

Câu 19: Phương trình 2x3 + 3x2 – 12x – 13 = m có đúng 2 nghiệm khi:
A. m = - 20; m = 7 B. m = -13; m = 4 C. m = 0; m = -13 D. m = - 20; m = 5

Câu 20:
 
Gửi ý kiến