Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Nga
Ngày gửi: 08h:00' 13-07-2017
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ - 10A7
GV Trần Văn Ngọc THPT Nam Trực
Câu 1. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng
A. số khối B. điện tích hạt nhân C. số electron D. tổng số proton và nơtron
Câu 2. Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau:
A. và B. và C. và D. 
Câu 3. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi
A. Số nơtron. B. Số electron hoá trị. C. Số proton D. Số lớp electron.
Câu 4. Nguyên tử X có 6 proton, 6 nơtron và 6 electron. Vậy đồng vị của X có thể có
A. 6p, 6n, 4e B. 6p, 6n, 8e. C. 6p, 8n, 6e. D. 8p, 6n, 6e.
Câu 5. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử:
A. có cùng điện tích hạt nhân. B. có cùng nguyên tử khối.
C. có cùng số khối. D. có cùng số nơtron trong hạt nhân.
Câu 6. Trong tự nhiên, nguyên tố bạc có 2 đồng vị , trong đó đồng vị chiếm 44%. Biết khối lượng trung bình của Ag là 107,88. Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là :
A. 107. B. 106. C. 108. D. 106,5.
Câu 7. Cho 3 nguyên tử: . Các nguyên tử nào là đồng vị của nhau?
A. X và Z B. X, Y và Z C. X và Y D. Y và Z
Câu 8. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là
A. 27% B. 50% C. 54% D. 73%.
Câu 9. Kí hiệu nguyên tử cho biết những gì về nguyên tố hóa học X?
A. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử. B. Số hiệu nguyên tử.
C. Số khối của nguyên tử. D. Số hiệu nguyên tử và số khối.
Câu 10. Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75% tổng số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị thứ hai là
A. 34X B. 37X C. 36X D.38X
Câu 11. Nguyên tố Argon có 3 đồng vị: (99,63%), (0,06%), (0,31%). Xác định NTK trung bình của Argon ?
A. 39,75u B. 37,55u C. 39,987 u D. 39 u.
Câu 12. Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tử Brom là 79,91. Trong tự nhiên Brom có hai đồng vị 79Br chiếm 54,5%. Tìm khối lượng của đồng vị còn lại?
A. 78 B. 80 C. 81 D. 82
Câu 13. Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân B. Đồng vị là những phân tử có cùng điện tích hạt nhân
C. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân D. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối
Câu 14. Ở trạng thái tự nhiên cacbon chứa hai đồng vị và . Biết nguyên tử khối trung bình của cacbon M =12,011. Xác định thành phần % các đồng vị:
A. 98% và 2% B. 50% và 50% C. 98,9% và 1,1% D. 0,98% và 99,2%
Câu 15. Cho ba nguyên tử có kí hiệu là , , . Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg. B. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là: 12, 13, 14
C. Hạt nhân của mỗi nguyên tử đều có 12 proton. D. Các nguyên tử trên là đồng vị của nhau.
Câu 16. Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng khác nhau số
A. electron B
 
Gửi ý kiến