Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KT học kỳ I Hoá Học 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Cẩn
Ngày gửi: 17h:31' 09-07-2017
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2009 – 2010
(đề thi chính thức)

Môn: HÓA HỌC Khối: 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề).
Ngày thi:25/12/09

Câu 1: (2,5 điểm)
a.(1 điểm) Kim loại có những tính chất hóa học nào ?
b.(1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học minh họa với kim loại sắt ?
Câu 2: (1 điểm) Vì sao canxioxit (CaO) sẽ giảm chất lượng nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên (Viết phương trình hóa học nếu có)
Câu 3: (2 điểm) Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch sau : NaOH, Na2SO4, HCl, NaNO3. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học (nếu có)
Câu 4: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học biễu diễn sự chuyển hóa sau:
S (1) SO2 (2) H2SO3 (3) Na2SO3

(4)
Câu 5: (2,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 0,56g sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ
a/Viết phương trình hóa học ?
b/Tính khối lượng muối tạo thành ?
c/Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 loãng nói trên để hòa tan sắt ?
Biết : Fe = 56 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1


Hết.
KIÊM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2009 – 2010
HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn: Hóa Học Khối: 9


Câu 1:
a/ Kim loại có ba tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim, tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch muối (1 điểm)
b/ * Tác dụng với phi kim
3 Fe + 2 O2  Fe3O4 (0,5 điểm)
* Tác dụng với dung dịch axit
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (0,5 điểm)
* Tác dụng với dung dịch muối
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu (0,5 điểm)
Câu 2: Vì canxioxit hấp thu khí cacbonic tạo thành canxicacbonat nên sẽ giảm chất lượng (0,5 điểm)
CaO + CO2 CaCO3 (0,5 điểm)
Câu 3: Lấy một ít làm mẫu thử.
*Nhúng quỳ tím vào, nếu hóa xanh là dung dịch NaOH (0,5 điểm)
*Tiếp tục nhúng quỳ tím, nếu hóa đỏ là dung dịch HCl (0,5 điểm)
*Cho dung dịch BaCl2 vào hai mẫu thử còn lại, nếu có kết tủa trắng thì mẫu thử đó là dung dịch Na2SO4 (0,5 điểm)
BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl (0,25 điểm)
*Mẫu còn lại là NaNO3 (0,25 điểm)
Câu 4:
S + O2  SO2 (0,5 điểm)
SO2 + H2O H2SO3 (0,5 điểm)
H2SO3 + Na2O Na2SO3 + H2O (0,5 điểm)
Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + SO2 (0,5 điểm)
Câu 5:
a/ Fe + H2SO4 FeSO4 + H2 (0,5 điểm)
b/ nFe = 0,56 : 56 = 0,01 mol (0,25 điểm)
Fe + H2SO4 FeSO4 + H2
0,01 0,01 0,01 (0,25 điểm)
Khối lượng của muối là
=  = 0,01 . 152 = 1,52g (0,5 điểm)


c/ Khối lượng H2SO4
=  = 0,01 . 98 = 0,98g (0,5 điểm)

Khối lượng dung dịch H2SO4

 (0,5 điêm)
* Chú ý: Học sinh có cách giải khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa
Viết phương trình đúng mà không cân bằng thì chỉ được  số điểm của câu đó.
Hết.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2009 – 2010
(đề thi dự bị)

Môn: HÓA HỌC Khối: 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề).
Ngày thi:25/12/09

Câu 1: (2,5 điểm)
a.(1 điểm) Kim loại có những tính chất hóa học nào ?
b.(1,5 điểm) Viết các phương trình hóa học minh họa với kim loại magie(Mg) ?
Câu 2: (1 điểm) Vì sao canxioxit (CaO
 
Gửi ý kiến