Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án sinh học 8 định hướng năng lực và bảng mô tả

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng
Ngày gửi: 14h:27' 16-07-2017
Dung lượng: 107.5 KB
Số lượt tải: 734
Số lượt thích: 0 người
Tuần 1 Tiết 1
Ngày soạn: 14/08/2017 Bài 1: BÀI MỞ ĐẦU
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức
- Nêu được mục đích và ý nghĩa của kiến thức phần cơ thể người, Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
- Nêu được các phương pháp đặc thù của môn học.
2. Phát triển năng lực học sinh và các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.
- Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp, kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng , hợp tác trong hoạt động nhóm
3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
4. Xác định nội dung trọng tâm của bài: nhiệm vụ của môn sinh học người
5. Năng lực cần đạt được:
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học
- Các năng lực chuyên biệt trong môn Sinh học năng lực kiến thức về cơ thể người
- Các kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học: quan sát tranh, mô hình…
II. Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, khăn trải bản,vấn đáp tìm tòi.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên: KHDH, - Tranh phóng to các hình SGK trong bài. Bảng phụ.
2. Học sinh: Soạn trước bài, bảng phụ, viết.
IV. Bảng mô tả
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

I. Vị trí của con người trong tự nhiên
- Con người thuộc lớp thú

- Nêu được những đặc điểm có ở con người và thú, những đặc điểm chỉ có ở con người
- Giải thích vì sao con người là sinh vật tiến hóa nhất

Kiến thức môn sinh học 8 có liên quan đến nhiều bộ môn như sinh lí, y học, bảo vệ cơ thể, thể dục, thể thao…

II. Nhiệm vụ của môn sinh học người
Nhiệm vụ của môn SH8
Hiểu được các nhiệm vụ của môn sinh học 8
Vận dụng các nhiệm vụ đó để đưa vào từng bài học


III. Phương pháp học tập bộ môn cơ thể người và vệ sinh
Kể được các phương pháp học tập bộ môn SH8
Vận dụng các phương pháp vào các bài học, phần học cụ thể
Vận dụng các phương pháp vào các bài học, phần học cụ thể


IV. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp: 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút
- Trong chương trình sinh học 7 các em đã học các ngành động vật nào?( Kể đủ các ngành theo sự tiến hoá)
- Lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống có vị trí tiến hoá cao nhất? (Lớp thú – bộ khỉ tiến hoá nhất)
3. Bài mới: 5 phút.
Giới thiệu sơ qua về chương trình sinh học lớp 8.
Hoạt động 1: Vị trí của con người trong tự nhiên (10 phút)

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
NL – KN – TH

- Cho HS đọc thông tin mục 1 SGK.
- Xác định vị trí phân loại của con người trong tự nhiên?
- Con người có những đặc điểm nào khác biệt với động vật thuộc lớp thú?
- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập ( SGK.
- Đặc điểm khác biệt giữa người và động vật lớp thú có ý nghĩa gì?
- Đọc thông tin, trao đổi nhóm và rút ra kết luận.


- Cá nhân nghiên cứu bài tập.
- Trao đổi nhóm và xác định kết luận đúng bằng cách đánh dấu trên bảng phụ.
- Các nhóm khác trình bày, bổ sung ( Kết luận.
I. Vị trí của con người trong tự nhiên
- Người có những đặc điểm giống thú ( Người thuộc lớp thú.
- Đặc điểm chỉ có ở người, không có ở động vật (ô 1, 2, 3, 5, 7, 8 – SGK).
- Sự khác biệt giữa người và thú chứng tỏ người là động vật tiến hoá nhất, đặc biệt là biết lao động, có tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng, hoạt động có mục đích ( Làm chủ thiên nhiên.
Năng lực - kỉ năng quan sát, tranh ảnh, mô hình cơ thể người để tìm kiếm kiến thức.
Năng lực tổng hợp so sánh kiến thức cơ thể người với Thú
TH: SH7

Hoạt động 2: Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh (11 Phút)

- Yêu cầu HS
 
Gửi ý kiến