Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de violympic VONG 15

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
Ngày gửi: 19h:23' 19-06-2017
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017
Bài 1: Đừng để điểm rơiCâu 1: Với a = -4; b = -5 thì tích a2b bằng... 
Câu 2: Nếu x + 12 = 5 thì x = ... Câu 3: Cho số a ∈ N*, ta có kết quả phép tính 0: (2a) bằng...
Câu 4: Tập hợp A = { x ∈ NI 2 < x < 15} có ... phần tử
Câu 5: Khi viết đến 100 thì chữ số 2 được viết... lần
Câu 6: Tập hợp các ước không nhỏ hơn 6 của 36 có số phần tử là:...
Câu 7: Từ ba chữ số 0; 5; 9 ta có thể viết tất cả... số có ba chữ số, trong mỗi số các chữ số đều khác nhau
Câu 8: Có tất cả... số có 4 chữ số
Câu 9: Ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075. Vậy tổng của ba số đó có giá trị là:...
Câu 10: Cho x1 + x2 + x3 +...+ x49 + x50 + x51 =0 và x1 + x2 = x3 + x4 =...= x50 + x49 = 1. Khi đó x51 nhận giá trị là:...
Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Một hình lập phương có cạnh là 7cm. Khi đó thể tích của hình lập phương đó là:... cm3 
Câu 2: Giá trị lớn nhất của n thỏa mãn 10 < 3n < 91 là n =...
Câu 3: Biết A = 5.415.99 - 4.320.89 và B = 5.29.619 - 7.229.276. Biết A : B có giá trị là:...
Câu 4: Biết x ∈ B(8) và 8 < x ≤ 88. Số các giá trị của x thỏa mãn điều kiện trên là:...
Câu 5: Tổng của 30 số tự nhiên liên tiếp là 2025. Giả sử d là ƯCLN của các số đó. Khi đó giá trị lớn nhất của d là:...
Bài 3: Mười hai con giáp Câu 1: Cho một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 pần số có hai chữ số ban đầu. Số đó chính là... 
Câu 2: Tính 1 + 7 + 8 + 15 + 23 +...+ 259 =...
Câu 3: Biết số nguyên x thỏa mãn: 34 + (21 - x) = (3747 - 30) - 3746. Vậy giá trị của x là...
Câu 4: Khí hiệu n! là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n. n! = 1.2.3...n. Khi đó tích S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! + 6.6! có giá trị là...
Câu 5: Biểu thức A = 1 + 4 + 5 + 9 + 14 +... + 157 có giá trị là...
Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước nguyên dương là số...
Câu 7: Cho số tự nhiên B = axby, trong đó a, b là các số nguyên dương khác nhau, x, y là các số tự nhiên khác 0. Biết B2 có 15 ước. Vậy B3 có tất cả... ước.
Câu 8: Số tự nhiên nhỏ nhất chia 8 dư 6, chia 12 dư 10, chia 15 dư 13 và chia hết cho 23 chỉ có thể là...
Câu 9: Giá trị của biểu thức A = 4524 - (864 - 999) - (36 + 3999) + 264 bằng...
Câu 10: Cho a là số tự nhiên, biết rằng 264 chia a dư 24 còn 363 chia a dư 43. Vậy giá trị của a là…

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017
Bài 1: Đừng để điểm rơi
Câu 1: - 80
Câu 2: -7
Câu 3: 0
Câu 4: 12
Câu 5: 20
Câu 6: 5
Câu 7: 4
Câu 8: 9000
Câu 9: 69
Câu 10: - 25

Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 1: 343
Câu 2: 4
Câu 3: 2
Câu 4: 10
Câu 5: 1
Bài 3: Mười hai con giáp
Câu 1: 45
Câu 2: 671
Câu 3: 84
Câu 4: 5039
Câu 5: 407
Câu 6: 36
Câu 7: 28
Câu 8: 598
Câu 9: 888
Câu 10: 80


 
Gửi ý kiến