Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đè kiểm tra cuối năm Toán + TV 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hoa
Ngày gửi: 09h:33' 19-06-2017
Dung lượng: 716.5 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
PGD - ĐT Thanh Oai ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II
Trường Tiểu học Thanh Mai Môn :Toán - Lớp 4
Năm học 2016 - 2017
(Thời gian : 60 phút)
Họ và tên:............................................................................. Lớp ........................
Điểm


Giám thị 1:...............................
Giám thị 2:..............................

Giám khảo 1:...............................

Giám khảo 2:..............................


Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: ( 1 điểm)
a) 8dm2 7 cm2 = 87 cm2 b) 6 phút 25 giây = 385 giây
c) d) 3kg 15g = 315 g
Bài 2. (1 điểm)
a) b) 
c) d) 1 .........
Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( 1,5 điểm)
a) Số thích hợp viết vào ô trống để : = 
A. 20 B. 5 C. 4 D. 12
b) Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 4 dm, chiều cao 23cm là:
A. 920 cm B. 920 cm2 C. 92 cm2 D. 92dm2
c) Phân số bằng phân số nào dưới đây?
A. B. C. D. 
Bài 4. (0,5 điểm) Viết tất cả các giá trị của x biết 33< x < 51 và x chia hết cho 3:
......................................................................................................................................................
Bài 5 . Tính: (2 điểm)

Bài 6. ( 2 điểm)
Hai cửa hàng bán được 735 tấn gạo. Tìm số gạo mỗi cửa hàng bán được, biết rằng số gạo cửa hàng thứ nhất bán được bằng số gạo bán được của cửa hàng thứ hai.
Bài giải
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bài 7. ( 1 điểm) Cho hình tho ABCD (như hình bên). B
a) Cạnh AB song song với cạnh:.................
b) Cạnh AD song song với cạnh:................ A C
c) Diện tích của hình thoi ABCD là:
...........................................................................................
D
Bài 8. (1 điểm)
Mẹ hơn con 30 tuổi. Tính tuổi con , biết rằng tuổi con bằng tuổi mẹ.
Bài giải
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PGD - ĐT Thanh Oai
Trường Tiểu học Thanh Mai

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Toán lớp 4
Năm học: 2016 - 2017

Bài 1. ( 1 điểm) Ghi đúng mỗi câu được 0,25 điểm.
a) S b) Đ c) Đ d) S
Bài 2 (1 điểm) Điền đúng mỗi câu được 0,25 điểm.
a) > b) < c) = d) >
Bài 3. ( 1,5 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
a) C b) B c) C
Bài 4. (0,5 điểm) Viết đúng mỗi số được 0,1 điểm
Kết quả : 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48.
Bài 5. (2 điểm). Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
a) b) 

c) d) 

Bài 6 (2 điểm)
Bài giải
Ta có sơ đồ: ? tấn
Cửa hàng thứ nhất : 735 tấn (0,25đ )
Cửa hàng thứ hai :
? tấn
Tổng số phần bằng nhau là: (0,25đ)
3 + 4 = 7 (phần)
Số gạo cửa hàng thứ nhất bán được là:
735 : 7 3 = 315 (tấn) ( 1đ )
Số gạo cửa hàng thứ hai bán được là:
735 - 315 = 420 (tấn) ( 0,25đ)
Đáp số: 315 tấn; 420 tấn (0,25đ)


Bài 7 (1 điểm) Làm đúng mỗi câu:
a) ) Cạnh AB song song với cạnh CD (0,25 đ)
b) Cạnh AD song song với cạnh BC ( 0,25 đ)
c) Diện tích của hình thoi ABCD là: ( cm2 ) ( 0,5 đ)

Bài 8 . (1 điểm)
Bài giải
Ta có sơ đồ :
? tuổi
Tuổi con: 30 tuổi (0,25 đ)
Tuổi mẹ:
Hiệu số phần bằng nhau là: ( 0,25đ )
5 - 2 = 3 ( phần)
Tuổi con là:
30 : 3 2 = 20 ( tuổi) ( 0,25 đ)
Đáp sô : 20 tuổi ( 0,25đ)
PGD - ĐT Thanh Oai ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI
 
Gửi ý kiến