Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đè liểm tra cuối năm Khoa học + Sử Địa 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hoa
Ngày gửi: 09h:30' 19-06-2017
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PGD - ĐT Thanh Oai ĐÊ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Trường TH Thanh Mai Môn : Lịch sử - Địa lí Lớp 4
Năm học : 2016 - 2017
( Thời gian làm bài 40 phút)
Họ và tên................................................................Lớp..............

Điểm
Nhận xét của giáo viên


I. LỊCH SỬ
Đánh dấu x vào ô trước câu trả lời đúng nhất ( từ câu 1 đến câu 3 ).
Câu 1. Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì?
a. Để quản lí đất đai, bảo vệ quyền dân tộc.
b. Để bảo vệ trật tự xã hội
c. Để bảo vệ quyền lợi của vua.
Câu 2. Tháng 1 năm 1789, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng long) để làm gì?
a. Lên ngôi Hoàng đế
b. Tiêu diệt chúa Trịnh
c. Thống nhất đất nước
d. Đại phá quân Thanh
Câu 3. UNESCO đã công nhận cố đô Huế là di sản Văn hoá thế giới vào ngày, tháng, năm nào?
a. 12 - 11 - 1993
b. 11 - 12 - 1993
c. 22 - 12 - 1993
d. 5 - 12 - 1999
Câu 4. Hãy chọn và điền các từ ngữ: đầu hàng, xâm lược, Hậu lê, Hoàng đế,
quân Minh, Lam Sơn vào chỗ chấm (..........) trong các câu sau cho phù hợp.
Dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa quân ........................................... ...........
đã đánh tan............................................... , ................................................ở ải Chi Lăng.
Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân Minh phải..................................................,
rút quân về nước. Lê lợi lên ngôi................................................mở đầu thời .............................
Câu 5. Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỊA LÍ
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (đối với các câu từ 1 dến cõu 3)
Câu 1 . Ở nước ta, đồng bằng còn nhiều đất chua, đất mặn là:
A. Đồng bằng Bắc Bộ
B. Đồng bằng duyên hải miền Trung.
C. Đồng bằng Nam Bộ.
Câu 2. Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để phát triển hoạt động du lịch ở duyên hải miền Trung?
A. Bãi biển đẹp.
B. Khí hậu mát mẻ quanh năm.
C. Nước biển trong xanh.
D. Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều.
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?
A. Đất đai màu mỡ
B. Khí hậu nắng nóng quanh năm
C. Có nhiều đất chua, đất mặn
D. Người dân tích cực sản xuất
Câu 4.
Quan sát Bảng số liệu về diện tích và dân số của một số thành phố ( năm 2003) sau:
Thành phố
Diện tích ( km2)
Số dân (người)

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
Thành phố Hồ Chí Minh
Cần Thơ
 921
1 503
1 247
2 090
1 389
3 007 000
1 754 000
747 000
5 555 000
1 112 000


a) Năm 2003, thành phố Đà Nẵng có diện tích và số dân là bao nhiêu?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Thành phố Đà Nẵng có diện tích và số dân đứng thứ mấy so với các thành phó có trong bảng?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. Em hãy nêu vai trò của biển Đông đối với nước ta.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
PGD-ĐT Thanh oai
Trường tiểu học Thanh Mai
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 4
Năm học 2016 - 2017
Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu đánh dấu đúng được 1 điểm.
Đáp án:
Câu 1: đánh dấu vào a
Câu 2 : Đánh dấu vào d
Câu 3 : Đánh dấu vào c
Câu 4 (3 điểm)
Đáp án: Điền các từ ngữ theo thứ tự
Lam Sơn - quân Minh - xâm lược - đầu hàng - Hoàng đế - Hậu Lê.
Câu 5: (4 điểm) Nêu được các ý cơ bản:
- Tổ chức lễ đọc tên người đỗ
- Lễ đón rước người đỗ cao về làng.
- Khắc vào bia đá tên người đỗ cao rồi cho đặt ở Văn Miếu.
Nếu nêu được 1 ý cho 1 điểm . Nếu nêu được 2 ý cho 3 điểm
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 4
Năm học 2016 - 2017
Câu 1 : 1 điểm. Khoanh vào C
Câu 2: 1 điểm. Khoanh vào
 
Gửi ý kiến