Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Đạt
Ngày gửi: 20h:54' 15-06-2017
Dung lượng: 170.0 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.Câu 7

2


1

2

2. Đất trồng và thành phần của đất trồng.
Câu 1


0,5

Câu 6


0,52


1

3. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
Câu 4
0,5


Câu 8

1,5

Câu 8

1,5
2

3,5

4. Sâu, bệnh hại cây trồng.
Câu 2
Câu 3

1

2

1

5. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.


Câu 5

0,5
Câu 9

2


2

2,5


Tổng
4

2


2

1
2,5

5,5

0,5

1,5
9

10

III. Đáp án chi tiết và thang điểm từng phần:
Câu
Nội dung
Điểm

Phần I: Trắc nghiệm

1
A
0,5

2
C
0,5

3
4
5
6
 B, C
A
A, B
A, D
0,5
0,5
0,5
0,5

Phần II: Tự luận

7
* Vai trò của trồng trọt:
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
- Cung cấp nguyên liệu cho chế biến công nghiệp.
- Cung cấp nông sản cho xuất khẩu.
* Nhiệm vụ của trồng trọt
- Đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

0,25
0,25
0,25
0,25

1


8
* Tác dụng của phân bón:
Làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.
* Cách sử dụng phân bón để có hiệu quả tốt nhất:
- Bón phân đúng cách.
- Bón phân đúng thời gian quy định.
- Bón phân đúng liều lượng quy định.
- Bón phân đúng chủng loại.
1


0,5
0,5
0,5
0,5

9
* Mục đích của việc bảo quản và chế biến nông sản:
- Bảo quản: Hạn chế sự hao hụt về số lượng và giảm sút về chất lượng nông sản.
- Chế biến: Làm tăng giá trị của sản phẩn và kéo dài thời gian bảo quản.

1

1


IV. Các hoạt động kiểm tra:
1. Ổn định tổ chức: 7A...........................7B.....................................
2. Kiểm tra: Giáo viên giao đề kiểm tra cho học sinh .
3. Tiến hành kiểm tra:
- Giáo viên coi kiểm tra.
- Học sinh làm bài kiểm tra.
4. Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Đọc trước bài 22 để chuẩn bị cho giờ học sau.
…………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 7/11/2015 TUẦN 13:
Ngày giảng:
PHẦN HAI: LÂM NGHIỆP
CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG.
Tiết 21- BÀI 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG.
I. Mục tiêu : Sau khi học xong bài này HS
Trình bày được vai trò của rừng đối với môi trường sống, đối với đời sống, đối với kinh tế, đối với sản xuất và xã hội.
Trình bày được thực trạng rừng, đất rừng của nước ta hiện nay.
Xác định nhiệm vụ phát triển, bảo vệ từng loại rừng : Rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
Có ý thức trong việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường hiện nay.
II. Chuẩn bị:
GV : Bài soạn, Sgk, hình vẽ SGk và một số hình vẽ khác về rừng, máy chiếu.
HS : Vở ghi, Sgk
III. Hoạt động dạy và học :
1. Ổn định tổ chức :7A……………………………7B……………………………….
2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra- Cuối giờ trả bài kiểm tra.
3. Bài mới :
* ĐVĐ : Như chúng ta đều biết, rừng có vai trò rất lớn đối với đời sống,
 
Gửi ý kiến