Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Đạt
Ngày gửi: 20h:12' 15-06-2017
Dung lượng: 236.0 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 16/10/2016
Ngày giảng:

Bước 1: Xác định tên chủ đề:

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914 – 1918)

+ Lí do chọn chuyên đề: Nội dung chủ đề làm nổi bật cách giải quyết mâu thuẫn và bản chất của các nước đế quốc là gây chiến tranh xâm lược và trách nhiệm cuả cả hai phe về vấn đề này.Từ đó HS có tinh thần đấu tranh chống chiến tranh và bảo vệ hòa bình.

Bước 2: Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và định hướng năng lực hình thành.
1. Kiến thức: HS nhận biết và trình bày những nét chính về sự mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự ở châu Âu: Khối liên minh ( Đức, Áo- Hung, I- ta- li – a) và khối Hiệp ước ( Anh, Pháp, Nga).
Chiến tranh thế giới thứ nhất là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc. Sơ lược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn:
+ 1914- 1916: ưu thế thuộc về Đức, Áo- Hung.
+ 1917-1918: ưu thế thuộc về Anh, Pháp.
Phân tích hậu quả của chiến tranh.
2. Kĩ năng: Phân biệt “Chiến tranh đế quốc”, “Chiến tranh cách mạng”, “Chiến tranh chính nghĩa”, “Chiến tranh phi nghĩa”
-Trình bày diễn biến cơ bản của trên lược đồ.
-Đánh giá nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp.
3. Thái độ: Giáo dục tinh thần đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, ủng hộ đấu tranh của nhân dân các nước vì độc dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
THMT: Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, thủ phạm là các nước đế quốc, đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phá hoại môi trường sống.
4. Năng lực cần hướng tới:
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.
- Năng lực chuyên biệt: Phân tích, mô tả, đánh giá, tái hiện sự kiện lịch sử, sử dụng bản đồ.
Bước 3: Xây dựng nội dung chuyên đề:
Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh: Sự tranh giành thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc.
Diễn biến chính của chiến sự:
- Giai đoạn 1 ( 1914 - 1916): Ưu thế thuộc về phe Liên Minh
- Giai đoạn 2 ( 1916 – 1918) : Ưu thế thuộc về phe hiệp ước.
III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Gây nhiều tai họa cho nhân loại.
- Đem lại lợi ích cho nước thắng trận, bản đồ thế giới được chia lại.

Bước 4. Xây dựng bảng mô tả các cấp độ tư duy.

Nội dung
Nhận biết
( Mô tả yêu cầu cấn đạt)
Thông hiểu
( Mô tả yêu cầu cấn đạt)

Vận dụng thấp
( Mô tả yêu cầu cấn đạt)

Vận dụng cao
( Mô tả yêu cầu cấn đạt)


Nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)

- Biết được nguyên nhân của chiến tranh


- Trình bày được nguyên nhân của chiến tranh

Diễn biến của chiến tranh
- Biết được điễn biến của chiến tranh

- Trình bày được diễn biến của chiến tranh

Hiểu cục diện chiến tranh theo 2 giai đoạnKết cục của chiến tranh
- Biết được kết cục của chiến tranh

- Trình bày được kết cục của chiến tranh

Hiểu kết cục, tính chất của chiến tranh theo 2 giai đoạn
Nhận xét đánh giá bản chất của chiến tranh và những
tổn thất do chiến tranh gây ra


Bước 5. Hệ thống câu hỏi/ bài tập đánh giá theo các mức đã mô tả
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Lựa chọn đáp án đúng
1. Cuối thế kỉ XIX- đầu TK XX, đã hình thành hai khối quân sự đối lập nhau, đó là khối quân sự nào?
A. Khối NATO và khối SEV B. Khối Liên minh và Hiệp ước
C. Khối SEATO và ASEAN D. Khối các nước G7 và EU
2. Khối Liên minh gồm những nước nào?
A. Đức, Áo- Hung, I-ta-li-a B. Đức, mĩ, Nhật
C. Anh, Pháp, Nga D. Đức, I ta li a, Nhật
3. Từ năm 1916 diễn biến chiến tranh như thế nào?
A. Ưu thế thuộc về phe Liên minh
B. Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước.
C. Cả hai phe cầm cự.
D
 
Gửi ý kiến