Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Tấn Hoàng
Ngày gửi: 09h:51' 11-06-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT KIẾN TƯỜNG
TỔ THỂ DỤC – GDQP&AN
 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Kiến Tường, ngày  tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12
MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
NĂM HỌC: 2017 - 2018

HỌC KÌ I
Tuần
Tiết PPCT
Bài dạy
Kiến thức trọng tâm
C.Bị
ĐDDH
Điều chỉnh

1

1
Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong thời kỳ mới.
Giáo án, tài liệu2
Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND: Đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ
Giáo án, tài liệu


2
3
Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND: Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ.
Giáo án, tài liệu4
Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND:
Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh
Xây dựng thế trận QPTD-ANND
Giáo án, tài liệu


3
5
Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD, ANND.
Trách nhiệm của học sinh trong xấy dựng nền QPTD-ANND.
Giáo án, tài liệu6
Bài 2: Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
Kiểm tra 15 phút Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 1, 2a, 2b, 2c, 2d SGK)
Đề kiểm tra đã phê duyệt.
Giáo án, tài liệu


4
7
Bài 2: Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 2e, 2g, 2h, 2i, mục 3 SGK)
Giáo án, tài liệu8
Bài 2: Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
Tổ chức Công an nhân dân Việt Nam
Giáo án, tài liệu


5
9
Bài 3: Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
Nhà trường Quân đội và tuyển sinh đào tạo
Giáo án, tài liệu10
Bài 3: Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
Nhà trường Công an và tuyển sinh đào tạo
Giáo án, tài liệu


6
11
Ôn tập
Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
Giáo án, tài liệu, đề cương12
Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 1, 2 SGK)
Giáo án, tài liệu


7
13
Kiểm tra 1 tiết
Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
Đề kiểm tra đã phê duyệt14
Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 3, 4 SGK)
Giáo án, tài liệu


8
15
Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
Luật Công an nhân dân Việt Nam
Giáo án, tài liệu16
Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
Trách nhiệm của HS tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội, Công an.
Giáo án, tài liệu


9
17
Bài 5: Công tác phòng không nhân dân
Kiểm tra 15 phút Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân
Giáo án, tài liệu, đề kiểm tra đã phê duyệt.18
Bài 5: Công tác phòng không nhân dân
Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới (mục 1, 2 SGK)
Giáo án, tài liệu


10
19
Bài 5: Công tác phòng không nhân dân
Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không
 
Gửi ý kiến