Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nam
Ngày gửi: 12h:37' 10-06-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
UBND QUẬN BÌNH TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 869/TB-PGDĐT-TC
Bình Tân, ngày 26 tháng 05 năm 2017


THÔNG BÁO
Về tuyển dụng viên chức (giáo viên) của các trường học công lập
trên địa bàn quận Bình Tân năm học 2016 – 2017 (đợt 4)

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố về thực hiện quy định tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
Căn cứ Công văn số 6426/UBND-VX ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;
Căn cứ Kế hoạch số 810/KH-PGDĐT-TC ngày 17 tháng 05 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tuyển dụng viên chức (giáo viên) của các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân năm học 2016 – 2017 (đợt 4);
Căn cứ Công văn số 1702/UBND ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân năm học 2016 – 2017 (đợt 4);

Theo nhu cầu tuyển dụng viên chức (giáo viên) của các trường công lập trên địa bàn quận Bình Tân, như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: 16 giáo viên
- Trường Trung học cơ sở: 03 giáo viên, gồm: 01 giáo viên Mỹ thuật, 01 giáo viên Kỹ thuật Nữ công, 01 giáo viên Tổng phụ trách đội;
- Trường Tiểu học: 10 giáo viên, gồm: 03 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Thể dục, 06 giáo viên Tổng phụ trách đội.
- Trường Mầm non: 03 giáo viên.
(Đính kèm bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đợt 4)
2. Nguyên tắc tuyển dụng:
a) Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;
b) Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;
c) Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;
d) Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;
đ) Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm, kết quả trúng tuyển được lấy theo thứ tự từ điểm cao trở xuống;
e) Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
3. Hình thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: phỏng vấn và thực hành, trừ các trường hợp được xét tuyển đặc cách quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy
 
Gửi ý kiến