Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoàn
Ngày gửi: 11h:11' 07-06-2017
Dung lượng: 28.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Dạng 1: lập phương trình chuyển động
Câu 1: Từ hai địa điểm A và B cách nhau 150km hai ô tô chuyển động ngược chiều nhau. Xe 1 đi từ A lúc 6h với vận tốc không đổi là 30km/h. Xe 2 đi từ B lúc 6h với vận tốc không đổi 20km/h.
Tính khoảng cách 2 xe sau 30 phút chuyển động?
Tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau?
Sau bao lâu kể từ khi xe 1 xuất phát hai xe cách nhau 40km?
Câu 2: Từ hai địa điểm A và B cách nhau 50km hai ô tô chuyển động cùng chiều nhau. Xe 1 đi từ A lúc 6h với vận tốc không đổi là 30km/h. Xe 2 đi từ B lúc 6h30ph với vận tốc không đổi 20km/h.
a.Tính khoảng cách 2 xe sau 1 giờ chuyển động?
b.Tìm vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau?
Sau bao lâu kể từ khi xe 1 xuất phát hai xe cách nhau 40km?
Câu 3: Ba người đi xe đạp với vận tốc không đổi từ A đén B. Người thứ nhất và người thứ 2 xuất phát cùng một lúc với vận tốc tương ứng là 10 km/h và 12 km/h. Người thứ 3 xuất phát sau người nói trên 30 ph . Khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ 3 với hai người đi trước là 1h. tìm vận tốc của người thứ 3?
Dạng 2: Vận tốc trung bình
Câu 1: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 400m. nữa quãng đường đầu xe chuyển động với vận tốc V1 , nữa quãng đường sau xe chuyển động với vận tốc V2  = V1 / 2. tìm V1, V2 sao cho trong 1 phút người ấy đến được B.
Câu 2: Hai xe đồng thời xuất phát từ địa điểm A chuyển động đều đến B. đoạn đường AB có độ dài L. Xe 1 trong nửa đoạn đường đầu di với vận tốc m, trong nửa đoạn đường còn lại đi với vận tốc n. Xe 2 trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc m trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc n. Biết m khác n. Xe nào đến B trước?
Câu 3: Một người đi từ A đến B . Nửa đoạn đuêòng đầu đi với vận tốc V1, nửa thời gian còn lại đi với vận tốc V2, quãng đường cuối cùng đi với vận tốc V3. Tìm vận tốc trung bình trên cả quãng đường?
Dạng 3: chuyển động xuôi – ngược dòng
Câu 1: một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 3h và ngược dòng từ B về A hết 4h. Tìm vận tốc của ca nô và vận tốc của dòng nước, biết khoảng cách AB = 120km.
Câu 2: Hai bến sông A và B cách nhau 42 km dòng nước chảy theo hướng từ A đến B với vận tốc 2,5 km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A đến B hết 1,5 h. Hỏi ca nô đi ngược từ B về A trong bao lâu?
Câu3: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hét thời gian t1 và ngược dòng từ B về A hết thời gian t2. Hỏi nếu ca nô tắt máy trôi theo đòng thì hết bao lâu?
Dạng 4: Sự thay đổi các yếu tố trong quá trình chuyển động
Bài 1: Một người đi môto trên đoạn đường dài 60km, lúc đầu dự định đi với vận tốc 30km/h nhưng sau khi đ
No_avatar

xin hỏi thầy dùng font chữ gì đấy ạ

 
Gửi ý kiến