Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Số học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoa
Ngày gửi: 21h:43' 09-08-2017
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 1198
Số lượt thích: 4 người (Lê Minh, Nguyễn Văn Nghành, Lê Hồng Sơn, ...)
Tuần 1
Tiết 1 Ngày soạn: 21/ 8/ 2017

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
§1. TẬP HỢP - PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:
1. Kiến thức:
Làm quen được với các khái niệm tập hợp, lấy được nhiều ví dụ về tập hợp, nhận biết một số đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.
Viết được một tập hợp theo diễn giải bằng lời của bài toán. Biết sử dụng một số ký hiệu: Thuộc (() và không thuộc (().
2. Kỹ năng:
Rèn kĩ năng viết tập hợp bằng hai cách.
3. Thái độ:
Rèn tư duy khi dùng các cách khác nhau để viết một tập hợp.
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Phương pháp Vấn đáp, phương pháp trực quan,
Phương pháp tích hợp, phương pháp hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
Bảng phụ có vẽ hình biểu diễn tập hợp A - B (hình 2 - SGK).
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
Bảng nhóm, bút viết bảng phụ.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)
3. Nội dung bài mới:
a/ Đặt vấn đề.
Trong gia đình nhà mình có bao nhiêu người ? Có nuôi bao nhiêu con gà ? Đó là các ví dụ về tập hợp! Vậy tập hợp là gì? Để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cùng vào bài học hôm nay.
b/ Triển khai bài.
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC

15 Phút

20
Phút

Hoạt dộng 1:Ví dụ về tập hợp:
GV: Yêu cầu HS quan sát H1 SGK.
GV: Khái niệm tập hợp thường gặp ở đâu?
HS: Thường gặp trong đời sống, trong toán học, vật lý…
GV: Yêu cầu HS lấy VD về tập hợp.


Hoạt dộng 2: Tìm hiểu cách viết một tập hợp
GV: Để đặt tên cho một tập hợp người ta thường dùng các chữ cái A, B, C,
VD: Để viết tập hợp các số TN nhỏ hơn 4, ta đặt tên cho tập hợp đó là A và viết các số trong hai dấu ngoặc nhọn.
GV: Viết lên bảng. HS viết vào vở.
GV: Yêu cầu HS đặt tên cho tập hợp các chữ cái a, b, c.
HS: Viết vào vở.
GV: Giới thiệu các kí hiệu (; ( của một tập hợp
GV: Các số: 0; 1; 2; 3 là các phần tử của tập hợp A nên ta viết 0 ( A ; 1 ( A ; 2 ( A ; 3 ( A…
Các chữ cái a, b, c là phần tử của tập hợp B.
Nên ta viết a ( B, b ( B, c ( B.
Các phần tử của tập hợp A mà không thuộc tập hợp B ta viết 0 ( B; 1 ( B hay a ( A;
B ( A.
GV: Giới thiệu cách viết tập hợp A và B bằng hình vẽ.
HS: Quan sát H2 SGK.
GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nhỏ làm bài tập: ?1 ?2
GV: Gọi các nhóm lên bảng trình bày.
SGK.

1. Các ví dụ:
(Xem SGK)
Ví dụ:
Tập hợp các đồ vật (Sách, bút) trên bàn như H1.
- Tập hợp các HS lớp 6A.
- Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4.
- Tập hợp các chữ cái a, b, c, …
2. Cách viết một tập hợp:
VD: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4.
Ta viết: A = {0; 1; 2; 3}
Gọi B là tập hợp các chữ cái a, b, c.
Ta viết: B = {a, b, c}
Các số: 0; 1; 2; 3 là các phần tử của tập hợp A.
Kí hiệu: 0 ( A ; 1 ( A ; 2 ( A ; 3 ( A; 5 ( A (đọc là 5 không thuộc A)
Các chữ cái a, b, c là phần tử của tập hợp B.
Kí hiệu: a ( B, b ( B, c ( B.
Các phần tử của tập hợp A mà không thuộc tập hợp B. Kí hiệu: 0 ( B; 1 ( B hay a ( A
 
Gửi ý kiến