Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Hoàn
Ngày gửi: 10h:41' 04-06-2017
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Tuần 20. Ngày dạy: 7/1/2016 – 7A

Tiết 37 – Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH(t1)
I - Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là định dạng một trang tính: Thay đổi phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ; căn lề ô tính.
2. Kỹ năng: - HS biết cách định dạng một trang tính: định dạng phông chữ cỡ chữ kiểu chữ, định dạng màu chữ, căn lề ô tính.
3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
4. Năng lực hướng tới của học sinh:- Học sinh định dạng được trang tính.
II - Chuẩn bị.
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Học và chuẩn bị bài ở nhà.
III. Kế hoạch bài học.
1. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: Chương trình bảng tính là gì?
2. Bài mới
Trợ giúp của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ. (15’)

GV: Thuyết trình và giải thích cho học sinh hiểu thế nào là định dạng trong trang tính.
GV: Giới thiệu các nút lệnh trên thanh công cụ dùng để dịnh dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

GV: Dựa vào nội dung sách giáo khoa hãy trình bày các bước để thay đổi phông chữ trong Excel.


GV: Trình bày các bước để thay đổi cỡ chữ trong Excel.GV: Trình bày các bước để thay đổi kiểu chữ trong Excel.
HS hiểu: Định dạng trang trính là làm cho trang tính đẹp hơn, khoa học hơn mà nội dung trong trang tính không thay đổi.
Chú ý lắng nghe.

HS: Quan sát và ghi chép.HS: Quan sát và trả lời. - Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Font
- Bước 3: Chọn phông chữ thích hợp.


HS: Quan sát và trả lời
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Size.
- Bước 3: Chọn cỡ chữ thích hợp.

HS: Quan sát trả lời.
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

- Bước 2: Nháy nút Bold để chọn chữ đậm, nút I để chọn chữ nghiêng, nút U để chọn chữ gạch chân.

1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

.Vntime: Chọn phông chữ.
12: Chọn cỡ cữ.
B: Chọn chữ đậm
I: chọn chữ nghiêng.
U: Chọn chữ gạch chân.
a) Thay đổi phông chữ
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Font
- Bước 3: Chọn phông chữ thích hợp.

b) Thay đổi cỡ chữ
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Bước 2: Nháy mũi tên ở ô Size.
- Bước 3: Chọn cỡ chữ thích hợp.
c) Thay đổi kiểu chữ
- Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.

- Bước 2: Nháy nút Bold để chọn chữ đậm, nút I để chọn chữ nghiêng, nút U để chọn chữ gạch chân.
* Chú ý: Có thể sử dụng đồng thời các nút để có các kiểu chữ thích hợp.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cách định dạng màu chữ,căn lề trong ô tính (20’)

GV: HS tìm hiểu thông tin h56 và thực hiện chọn màu chữ.
? Nêu các bước để chọn màu chữ- Giáo viên chốt lại kiến thức

- GV: HS nghiên cứu sách giáo khoa
? Nêu các nút lệnh căn lề trong ô tính
- Giáo viên nhận xét.

? Nêu các bước căn lề trong ô tính
- Học sinh thực hiện chọn màu.
- HSTL: Các bước chọn màu:
+ B1: Chọn ô cần định dạng
+ B2: Nháy nút vào mũi tên bên cạnh nút Font Color
+ B3: Nháy chọn màu

- Học sinh nghiên cứu sách
- HSTL: Các nút lệnh căn lề: Căn thẳng lề trái, căn thẳng lề phải, căn giữa
- HS: trả lời câu hỏi
2. Định dạng màu chữ
- Để chọn màu cho phông
 
Gửi ý kiến