Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương môn Đường lối CMXHCN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thi Trang
Ngày gửi: 21h:33' 27-05-2017
Dung lượng: 50.3 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Câu 1: phân tích nhiệm vụ nghiên cứu và ý nghĩa của môn học ĐLCNXH cuả ĐCS?
NHIÊM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC:
- Làm rõ sự ra đời tất yêu của ĐCSVN, chủ thể hoặc định.
- Làm rõ quá trình hình thành bổ sung và phát triển đường lối CM của Đảng. trong đó đặt biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực trong thời kì đổi mới.
- LÀM rõ kết quả thực hiện đlối c/m của Đảng trên 1 số lĩnh vực trong tiến trình c/m VN.
(Ý NGHĨA MÔN HỌC :
- MÔN học mang lại cho sv những hiểu biết cơ bản về ra đời của Đảng, vềđường lối của đảng CMXHCN, đặt biệt là đường lối của Đảng trong thời kì kì đổi mới.
- Học tập môn học có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sv niềm tin vào sự lảnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấutheo mục tiêu, lý tưởng vào đường lối của Đảng.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.
- Qua học tập môn học, sv có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề chính trị, kt,vh,xh….theo đường lối chính sách của Đảng.

Câu 2: phân tích cơ sở lí luận và thực tiễnđể Đảnglaođộng VN quyết định đưa MB quá độ lên CNXH (1954-1975)
CƠ SƠ LÝ LUẬN:
- Quan điểm của CNMác-Lê nin vềCNXH và con đường đi lên CNXH:
+ CNXH với tư cách là 1 học thuyết khoa học, hình thái kinh tế -xã hội, 1 hệ tư tưởng, 1 chế độ xã hội. Ở đó chế độ công hữu về TLSX đc xác lập , chế độ ng bóc lột ng bị xóa bỏ, LLSX phÁt triển cao, nền sản xuất tiến hành theo 1 kế hoạch thống nhất trên phạm vi toàn xã hội, sự phân phối XH bình đẳng.
+ Con đường đi lên cnxh:thời kì quá độ lên cnxh lá 1 thời kì ls tất yếu trên con đường phất triển của hktk-xh cscn là thời kì ls có đặc điểm riêng với những nd ktct,vh xhđặc thù mà gđ xhxhcn trên con đường phát triển của HTKTCSCN chỉ có thể đạt được trên cs hoàn thành nd đó.
- ĐiỀu kiện để 1 nước quá độ lên cnxh bỏ qua chế độ tbcn là:
(1 là: có ĐCS lãnh đạo giành đc chính quyền và sử dụng nhà nước công nông, tri thức liên minh làm đk tiên quyết để xd xhcn.
(2 là: có sự giúp đở của g/c vô sản của các nc tiên tiến đãgiành thắng lợi trong c/m vô sản.
+ Tiến lên cnxh là thực hiện mục tiêu, lý tưởngđc vạch ra ngay từ CLCT đầu tiên vàLCCT 10/1930 của đảng. chúng ta lựa chon con đường xhcn không phải là do ý muốn chủ quan chủ quan của Đảng mà đây là tổng hợp điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan ktct trong nước và quốc tế, phản ánh khát vọng của dân tộc Việt Nam.
+ Sự lựa chọn con đường xhcn cũng là sự lựa chọn của chính lịch sử từ 1930, gcts vn nhỏ bé về kt, non yếu về ct k nắm đượcvai trò lãnh đạo cmvn.

CƠ SỞ THỰC TIỂN:
- Xu thế của thời đại: phát triển theo con đường xhcn là phù hợp với quy luật khách quan của ls, ls loài người đã phát triển qua các hình thái ktxh, sự biến đổi của các kình thái kinh tế xh là quá trình ls tự nhiên và htkt xh sau cao hơn tiến bộ hơn HTKT xh trước đó. Điều tuân theo quy luật QHSX phải thù hợp với trình độ phát triển của LLSX.
Thực dân pháp dựng lên chính quyền tay sai NGÔ ĐÌNH DIỆM biến NNVN thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của mĩ ở đông dương và ĐNA .
Bối cảnh chung yêu cầuchung của c/m VN sau hiệp định GIƠNEVO là : vừa phải hàn gắn vét thương chiến tranh, khôi phục kt ở MB , đưa MB tiến lên CNXH , vừa phải tiếp tục công cuộc CMDTDCNN Ở MN , thực hiện hòa bình , thống nhất nước nhà.
*Vai trò CMXHCN ởMB đối với cuộc k/c chống mĩ cứu nước :
+ MB là căn cứ c/m của cả nc và là hậu phương lớn của c/mMN . Hậu phương vững chắc cung cấp sức ng sức của như vũ khí đạn dược , quân trang , quân dụng , thuốc men , lương thực. 12,4 vạn tấn gạo . 20 vạn thanh niên xung phong , cán bộ , nhân viên kĩ thuật, hàng ngàn bộ đội cho chiến trường MN , thực hiện nhiệm vụ đánh đổ đế quốc mỹ và bọn tay sai giải phóng đất nước.
+ Trực tiếp chiến đấu và chiến thắng quân mĩ trong 2 cuộc chiến tranh phá hại ra MB , góp phần
 
Gửi ý kiến