Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sáng kiến MN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Thảo
Ngày gửi: 16h:24' 26-05-2017
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
*---*---*---*--*
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


TÊN ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 4 – 5 TUỔI THỰC HIỆN TỐT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Sơ yếu lý lịch:
- Họ và tên: Cấn Thị Bình
- Ngày sinh: 10/08/1969
- Chức vụ: Giáo viên
- Ngày vào đảng:
- Đơn vị công tác: Trường Mầm Non Phú Kim
-Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hà Nội – Hệ đào tạo từ xa
- Khen thưởng: lao động tiên tiến cấp huyện trong 4 nămMỤC LỤC


NỘI DUNG
TRANG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ 4 – 5 TUỔI THỰC HIỆN TỐT VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


A. ĐẶT VẤN ĐỀ
2

I/ Lý do chọn đề tài
2

1/ Cơ sở lý luận
3

2/ Cơ sở thực tiễn
3-4

II. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm
4

III. Đối tượng nghiên cứu
4

IV. Đối tượng khảo sát thực nghiệm
4

V. Phương pháp nghiên cứu
5

VI. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
5

B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
5

I. Cơ Sở lý luận
5

II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
5

1. Thuận lợi
5

2. khó khăn
5

3. Số liệu điều tra
6

III. Những biện pháp thực hiện
6-7

IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Kết quả so sánh đối chứng
8

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
9

1. Kết luận:
9

2. Một số ý kiến đề xuất
9

2.1/ Đối với nghành giáo dục
9

2.2/ Đối với nhà trường
9

2.3/ Đối với giáo viên
9

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTKÝ HIỆU
NỘI DUNG

LQVMTXQ
Làm quen với môi trường xung quanh

STT
Số thứ tự

BGH
Ban giám hiệu


A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tên đề tài: “ Một số biện pháp giáo dục trẻ 4 -5 tuổi thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường”
Lý do chọn đề tài.
1/ Cơ sở lý luận
Môi trường là một môn học ứng dụng nó nghiên cứu cơ sở lý luận, mục đích nhiệm vụ và các nguyên tắc, nội dung và các phương pháp, biện pháp và hình thức cho trẻ LQVMTXQ ở trường mầm non
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người có ảnh hưởng cuộc sống, sản xuất sự tồn tại phát triển con người và thiên nhiên
Môi trường tự nhiên là các yếu tố thiên nhiên như là vật lý, sinh học, hóa học tồn tại ngoài ý muốn của con người. môi trường tự nhiên gồm các yếu tố vô cơ ( đất, nước…) các yếu tố hữu cơ ( động vật, thực vật, con người) các yếu tố vật lý ( nhiệt độ)
Môi trường nhân tạo bao gồm tất cả những gì mà con người tạo nên làm thành tiện nghi trong cuộc sống như: Nhà ở, công trình văn hóa du lịch đều xuất phát từ các dạng vật chất tồn tại.
Hiện nay môi trường trên thế giới và ở Việt Nam đang bị ô nhiễm nặng nề việc môi trường bị ô nhiễm gây hại lên sức khỏe con người cộng đồng Việt Nam, sự phát triển của sinh vật và làm giảm chất lượng của môi trường sống. Vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường trở lên rất cần thiết với toàn bộ xã hội Viêt Nam. Riêng đối với bậc học Mầm Non môi trường của bé là môi trường ở gia đình và môi trường ở trường Mầm Non. Môi trường ở trường Mầm Non là môi trường trong lớp học và ngoài lớp học bao quanh cuộc sống vui chơi học tập sinh hoạt của trẻ. Môi trường ở trường Mầm Non sạch đep thì cần giáo dục trẻ bảo vệ môi trường mọi lúc, mọi nơi. Vấn đề bảo vệ môi trường rất rộng lớn nhưng rất gần gũi với các bé. Vì vậy giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Mầm Non là rất cần thiết, dần dần hình thành ở trẻ có thói quen nếp sống văn minh và có ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn bé. Trẻ em là mầm non của đất nước, muốn quê hương, đất nước luôn xanh –
 
Gửi ý kiến