Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke gio the duc ngoai troi HK II 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thanh Phong
Ngày gửi: 09h:53' 18-05-2017
Dung lượng: 164.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: 1 năm 2017
Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
Tuần lễ từ
Ngày 02/01/2017 đến
Ngày 21/01/2017
Số giờ thực dạy
Số giờ kiêm nhiệm
Tổng số giờ lao động trong tháng
Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
Số giờ phụ trội trong tháng
Số tiền phụ trội trong tháng
Ghi chú


Dạy theo TKB

Dạy thay
Dạy thay ai? Ghi rõ họ tên
Tiết thực hành ngòai trời


Tuần 1: 02/01/2017- 07/01/2017
Tiền ngòai trời 12.100 đ/tiết
x 12.100đ = 508.200 ( đồng )
Bằng chữ: Năm trăm lẽ tám ngàn hai trăm đồng.

Tuần 2:09/01/2017- 14/01/2017


Tuần 3:16/01/2017- 21/01/2017

Tổng cộng


 Duyệt của Hiệu Trưởng Xác nhận của Tổ Trưởng Người khaiLê Thi Thanh Tuyền Trương Thanh Phong
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: 1 năm 2017
Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
Tuần lễ từ
Ngày 02/01/2017 đến
Ngày 21/01/2017
Số giờ thực dạy
Số giờ kiêm nhiệm
Tổng số giờ lao động trong tháng
Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
Số giờ phụ trội trong tháng
Số tiền phụ trội trong tháng
Ghi chú


Dạy theo TKB

Dạy thay
Dạy thay ai? Ghi rõ họ tên
Tiết thực hành ngòai trời


Tuần 1: 02/01/2017- 07/01/2017
Tiền ngòai trời 12.100 đ/tiết
x 12.100đ = 508.200 ( đồng )
Bằng chữ: Năm trăm lẽ tám ngàn hai trăm đồng.

Tuần 2:09/01/2017- 14/01/2017


Tuần 3:16/01/2017- 21/01/2017

Tổng cộng


 Duyệt của Hiệu Trưởng Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai

Lê Thi Thanh Tuyền Trương Thanh Phong

Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: năm 2017
Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
Tuần lễ từ
Ngày 06/02/2017 đến
Ngày 04/03/2017
Số giờ thực dạy
Số giờ kiêm nhiệm
Tổng số giờ lao động trong tháng
Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
Số giờ phụ trội trong tháng
Số tiền phụ trội trong tháng
Ghi chú


Dạy theo TKB
Dạy thay
Dạy thay ai? Ghi rõ họ tên
Tiết thực hành ngòai trời


Tuần 1: 06/02/2017- 11/02/2017
Tiền ngòai trời 12.100 đ/tiết
x 12.100đ = 677.600 ( đồng )
Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm đồng.


Tuần 2:13/02/2017- 18/02/2017


Tuần 3: 20/02/2017- 25/02/2017


Tuần 4: 27/02/2017- 04/03/2017

Tổng cộng


 Duyệt của Hiệu Trưởng Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai
Lê Thi Thanh Tuyền Trương Thanh Phong

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: năm 2017
Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
Tuần lễ từ
Ngày 06/02/2017 đến
Ngày 04/03/2017
Số giờ thực dạy
Số giờ kiêm nhiệm
Tổng số giờ lao động trong tháng
Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
Số giờ phụ trội trong tháng
Số tiền phụ trội trong
 
Gửi ý kiến