Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường THCS Hòa Chung
Ngày gửi: 10h:19' 09-05-2017
Dung lượng: 130.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP CAO BẰNG
TRƯỜNG THCS HÒA CHUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 (Mẫu 2)

NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NĂM HỌC 2016 - 2017
Họ và tên: .......................................................................................................
Chức vụ, chức danh: ......................................................................................
Đơn vị công tác:..............................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp: ……….…...; Bậc: ......; Hệ số lương: ...........

STT
Nội dung tiêu chí
Điểm tối đa
Điểm tự chấm
Điểm do tập thể đơn vị chấm
Ghi chú

1
Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
65
1.1
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
50

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao
50

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao
45

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 90% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao
25

Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu; Thiếu tinh thần trách nhiệm, hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
10

Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ
0
1.2
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất
10

Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất
10

Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất với chất lượng khá
8

Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất với chất lượng trung bình
5

Không hoàn thành nhiệm vụ đột xuất
0
1.3
Giải pháp công tác được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn được cấp Hội đồng khoa học sáng kiến cơ sở công nhận
5

Tốt
5

Khá
4

Đạt
3

Không đạt
0
2
Viêc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
10
2.1
Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị
5

Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế cơ quan, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ tài sản Nhà nước, đảm bảo thời gian làm việc
5

Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; bị nhắc nhở về thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan)
4

 Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác chưa cao; thực hiện tốt Nội quy, Quy chế cơ quan
3

Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị
0
2.2
Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc
5

Thực hiện tốt công tác phòng, chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm có hiệu quả; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc
5

Thực hiện tốt công tác phòng, chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm có hiệu quả nhưng chưa tâm huyết với nghề,
 
Gửi ý kiến