Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo thành tích cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Phương
Ngày gửi: 15h:02' 28-04-2017
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Châu, ngày tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Năm học 2016-2017

I/ SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên: (chữ in thường, đậm)
Ngày sinh: 00-00-1900. Giới tính:
Quê quán:
Trú quán: ………., huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Đơn vị công tác: Trường.
Chức vụ: Giáo viên dạy môn, lớp…
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học…. (hệ đào tạo: Từ xa, chuyên tu)
Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: không.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn nhiệm vụ được giao:
Giáo viên dạy môn, lớp nào, khối nào cụ thể; (kiêm nhiệm công tác gì?)
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong ngành và tại đơn vị công tác. Không vi phạm qui chế về dạy thêm.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Tích cực tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ qui chế về chuyên môn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đạt hiệu quả tốt.
- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Bản thân tôi luôn tích cực học tập chính trị, văn hóa, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác, công việc được cấp trên giao.
- Cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ, không lãng phí của công, trung thực thẳng thắn được sự tín nhiệm của quần chúng và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.
- Là công đoàn viên bản thân tôi luôn tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động trong ngành và địa phương phát động. Vận động gia đình tích cực chấp hành tốt chính sách và pháp luật tại địa phương nơi cư trú.
Cụ thể:
- Bản thân tôi đạt hội giảng vòng tỉnh năm học 2016-2017.
- Chất lượng giảng dạy: (ví dụ)
Môn, khối (lớp)
Đăng ký đầu năm
Kết quả cuối năm
So sánh


Số lượng
Tỉ lệ TB trở lên
Số lượng
Tỉ lệ TB trở lên


Ngữ văn 6
150/162
92,6%
160/162
98,7%
Tăng 6,1%

Ngữ văn 7
…
…
…
…
…

Ngữ văn 8
…
…
…
…
…

- Tỉ lệ duy trì sĩ số: (nếu là giáo viên chủ nhiệm)
Bản thân có sáng kiến kinh nghiệm: “Tên sáng kiến” được Hội đồng khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo xếp loại B.
- Nếu có kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó, chủ tịch công đoàn: phải báo kết quả kiêm nhiệm của cá nhân (báo cáo ngắn gọn).
Những thành tích khác: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phong trào thi đua, thành tích đột xuất (nếu có và kèm theo giấy chứng nhận thành tích).
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG :
1. Danh hiệu thi đua:
Năm học
Danh hiệu thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014-2015
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Số 1498/QĐ-UBND ngày 6/7/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.

2015-2016
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Số 1697/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.

2016-2017
Chiến sĩ thi đua cơ sở
Số: /QĐ-UBND ngày /7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.

 2. Hình thức khen thưởng: (nếu có)

Năm học
Hình thức khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định


Bằng khen
Số 1284/QĐ-UBND ngày
 
Gửi ý kiến