Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tiết 68 kiểm tra 1 tiết công nghệ 6 ki II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Mạch
Ngày gửi: 16h:33' 23-04-2017
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Công nghệ
Thời gian: 45 phút

Họ và tên: ..........…………………………...................
Lớp: .......

Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài:

Câu 1 (2.0 điểm):
Thức ăn được phân chia thành những nhóm chất dinh dưỡng nào ? Việc phân nhóm thức ăn đó có tác dụng gì trong việc tổ chức bữa ăn gia đình ?

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
Câu 2 (2.0 điểm):
Em hãy giải thích hậu quả của tổng thu = tổng chi, tổng thu < tổng chi ?


…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………
Câu 3 (4.0 điểm):
Em hãy liên hệ kể tên các khoản thu bằng tiền và hiện vật của gia đình mình ? Bản thân em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình mình.

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
Câu 4 (2.0 điểm):
Thế nào là một bữa ăn hợp lí ? Để tổ chức một bữa ăn hợp lí cần tuân theo những nguyên tắc nào ?

………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………

 
Gửi ý kiến