Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO công tác quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin mạng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:09' 21-04-2017
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆNTÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 73/BC-THLN La Ngâu, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
công tác quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin mạng

Thực hiện công văn số 133/PGDĐT ngày 20/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh về việc nhắc nhở công tác quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin mạng, Trường Tiểu học La Ngâu báo cáo như sau:
Ngày 31/3/2017 nhà trường đã triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin mạng; quán triệt cá nhân không được sử dụng hộp thư điện tử của đơn vị để sử dụng chuyển tải thông tin với mục đích cá nhân, không được sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber... để đăng và chia sẻ thông tin trên mạng có thông tin vi phạm các hành vị bị cấm theo Điều 5 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.
Đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kí cam kết không vi phạm các hành vị bị cấm theo Điều 5 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.
Trên đây là báo cáo về công tác quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin mạng của Trường Tiểu học La Ngâu./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT Tánh Linh;
- Lưu: VT.

Cao Thống Suý

 
Gửi ý kiến