Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO việc thực vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học Quý I - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 21-04-2017
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆNTÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 74/BC-THLN La Ngâu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
việc thực vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học
Quý I - 2017

Thực hiện Kế hoạch số 907/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh, về việc thực vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, Trường Tiểu học La Ngâu báo cáo như sau:
Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường;
Đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực thực phẩm theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2016 của UBND huyện về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện; Công văn số 90/PGDĐT ngày 02/02/2016 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các trường học, Kế hoạch số 907/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh về việc thực vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.
Quản lí chặt chẽ không tình trạng bán hàng rong, hàng không rõ nguồn gốc trước và trong khuôn viên trường.
Trong năm quý I năm 2017 không có bất kì học sinh, giáo viên nào bị ngộ độc thực phẩm.
Trên đây là báo cáo việc thực vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học của Trường Tiểu học La Ngâu./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh;
- Lưu VT.


Cao Thống Suý
 
Gửi ý kiến