Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Kim Thien
Ngày gửi: 13h:17' 21-04-2017
Dung lượng: 499.5 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
TTGDTX-HN VŨNG TÀU
TỔ TOÁN - TIN
ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ II TOÁN 10 NĂM HỌC 2016-2017

A. NỘI DUNG ÔN TẬP:
CHỦ ĐỀ 1 :BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Kiến thức cần đạt:
- Biết định nghĩa và các tính chất của bất đẳng thức.
- Biết bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm.
- Hiểu và nhớ định lí về dấu của nhị thức bậc nhất, dấu của tam thức bậc hai.
- Biết các khái niệm về bất phương trình, hệ bất phương trình.
Kĩ năng cần đạt
-Chứng minh bất đẳng thức hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
-Giải được bất phương trình bậc nhất, bậc hai; bất phương trình chứa tích, thương các nhị thức, tam thức. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, bất phương trình chứa căn, hệ bất phương trình.
-Tìm điều kiện của tham số để phương trình, bất phương trình, hệ bpt có nghiệm, vô nghiệm,…
CHỦ ĐỀ 2: THỐNG KÊ
Kiến thức cần đạt:
- Biết bảng phân bố tần số, tần suất, biểu đồ
- Biết khái niệm số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn
Kĩ năng cần đạt
- Lập bảng phân bố tần số, tần suất, vẽ biểu đồ thẻ hiện bảng phân bố tần số, tần suất.
- Tìm số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn.
CHỦ ĐỀ 3: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Kiến thức cần đạt:
- Biết hai đơn vị đo góc là độ và radian
- Nắm được khái niệm đường tròn lượng giác, góc và cung lượng giác, số đo của góc và cung lượng giác.
-Nắm được các khái niệm giá trị lượng giác của một góc, cung. Bảng giá trị lượng giác của một số góc thường gặp.
- Nắm được các hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.
-Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt:bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc.
-Nắm được các công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
Kĩ năng cần đạt
-Vận dụng được các công thức vào việc tính giá trị lượng giác của một góc.
-Chứng minh đẳng thức hoặc rút gọn biểu thức lượng giác.
CHỦ ĐỀ 4: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC
Kiến thức cần đạt:
Nắm được định lí cosin, định lí sin, công thức tính độ dài đường trung tuyến trong 1 tam giác, công thức tính diện tích tam giác.
Kĩ năng cần đạt
Áp dụng công thức tính được các yếu tố trong tam giác như góc, cạnh,…
CHỦ ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Kiến thức cần đạt:
-Hiểu VTPT , VTCP của đường thẳng.
-Nắm được các dạng phương trình đường thẳng, đường tròn, Elip.
-Hiểu được điều kiện hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau, vuông góc với nhau.
- Biết công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng.
Kĩ năng cần đạt
-Lập được PTTS, PT tổng quát của đường thẳng, tính góc và khoảng cách
-Xác định được tâm và bán kính đường tròn.Lập được phương trình đường tròn, PTTT của đường tròn.
-Xác định được các yếu tố của Elip khi biết phương trình của nó. Lập được phương trình Elip.
B. BÀI TẬP:
CHỦ ĐỀ 1 :BẤT ĐẲNG THỨC-BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
1. Bất đẳng thức.
a) Tính chất:
a > b và b > c 

a > b 

a > b và c > d 

a + c > b 

a > b 

a > b 

a > b  (a > 0)
b) Bất đẳng thức Cô-si.
* 
* 
2. Bất phương trình.
a) Bất phương trình tương đương.
* Hai bất phương trình gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.
Nếu f1(x) < g1(x) tương đương với f2(x) < g2(x) thì ta viết: 
* Bất phương trình f(x) < g(x) tương đương với bất phương trình
- f(x) + h(x) < g(x) + h
 
Gửi ý kiến