Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Trần Hưng Đạo
Người gửi: Nguyễn Văn Hưởng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:07' 26-04-2017
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP TÂY NINH
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2016-2017

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Tự phân loại
Kết quả phân loại đảng viên
Tóm tắt ưu, khuyết điểm
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan
Kết quả biểu quyết của tập thể

ĐV
CBCC

1* Ưu điểm:

1.Hội giảng:
+ Trường :

+ TP :

+ Tỉnh :


2. GPKH:
+ Trường

+ TP

+ Tỉnh


3.HSG :
+ TP

+ Tỉnh


4. Bồi dưỡng HSG:
+ TP

+Tỉnh

5. Tham gia các cuộc thi:( E-learning, Kiến thức liên môn, BTNB, KHKT….)
6. Chất lượng bộ môn so với đăng kí:7. Kiêm nhiệm- chủ nhiệm:* Khuyết điểm:Họ và tên giáo viên

UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Tự phân loại
Kết quả phân loại đảng viên
Tóm tắt ưu, khuyết điểm
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan
Kết quả biểu quyết của tập thể

ĐV
CBCC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NỘP VÀO ĐỊA CHỈ: coua999999@gmail.com
 
Gửi ý kiến