Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Ôn tập về luận điểm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuyết Nhung
Ngày gửi: 22h:46' 20-04-2017
Dung lượng: 19.2 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Tiết 101: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
Giúp HS:
- Củng cố kiến thức về luận điểm và hệ thống về luận điểm trong bài văn nghị luận.
-Nâng cao một bước kĩ năng đọc-hiểu và tạo lập văn bản.
II.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC KĨ NĂNG:
1-Kiến thức:
-Khái niệm về luận điểm:
-Quân hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận, quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.
2-Kĩ năng:
-Tìm hiểu nhận biết, phân tích luận điểm.
-Sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận.
3-Thái độ:
-Có ý thức sử dụng luận điểm đúng đắn trong bài văn nghị luận.
III-CHUẨN BỊ:
-GV: giáo án, bảng phụ, phương tiện dạy học.
-HS: Chuẩn bị bài khi đến lớp.
IV- CÁC PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:
-Động não, thảo luận nhóm, viết sáng tạo.
V- TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1-Ổn định tổ chức:
2-Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS?
3-Bài mới:
Hoạt động của GV& HS
Nội dung kiến thức
Hình thành năng lực

- Nhắc lại thế nào là luận điểm.
- Câu nào trong 3 câu trả lời về luận điểm của SGK là đúng? Tại sao những câu trả lời còn lại không đúng?

I. Khái niệm luận điểm
1. Bài tập.
a. Bài 1.
- Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng của người viết nêu ra dưới hình thức câu khửng định hoặc câu phủ định.
- Trong 3 câu trả lời, chỉ có câu 3 là đúng. 2 câu trả lời trên chững tỏ người viết đã không phân biệt được vấn đề nghị luận với luận điểm.
Năng lực giải quyết vấn đề

-Bài Tinh thần yêu nước của dân ta có vấn đề nghị luận là gì?
- Bài có những luận điểm nào? Những luận điểm em đưa ra là luận điểm chính hay cơ sở?

b. Bài 2
- Vấn đề nghị luận của bài: Tinh thần yêu nước của dân ta từ xưa đến nay.
- Các luận điểm của bài: Dân ta có lòng yêu nước nồng nàn.
Lịch sử có nhiều cuộc kháng chiến chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.
Đồng bào ta ngày nay cũng yêu nước nồng nàn.
Trong đó, luận điểm đầu là luận điểm chính; hai luận điểm sau là luận điểm cơ sở.
Năng lực giải quyết vấn đề

- Bài Chiếu dời đô có phải là bài văn nghị luận không? tại sao?
- Là bài văn nghị luận thì bài chiếu có luận điểm chính là gì? Những luận điểm nào là cơ sở để dẫn tới luận điểm chính đó?
- Hai luận điểm mà SGK đề ra có phải là luận điểm của bài không?

c. Bài 3.Chiếu dời đô là bài văn nghị luận vì bài văn trình bày ý kiến cần dời đô của tác giả.
- Luận điểm chính của bài văn: Việc dời đô tới thành Đại La là hoàn toàn đúng- Những luận điểm cơ sở:
Các triều đại trước đây đã nhièu lần thay đổi kinh đô.
Việc các triều đại trước cứ lấy kinh đô là Hoa Lư là sai lầm.
Thành Đại la với những thuận lợi trong vị trí địa lí, kinh tế , chính trị xứng đáng là kinh đô.
- Hai luận điểm mà sgk đưa ra chưa thật chính xác và còn chồng chéo.
Năng lực giải quyết vấn đề

-Từ đó, em hãy nêu lại khái niệm về luận điểm trong bài văn nghị luận?
2. Bài học:
-Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết(nói) nêu ra ở trong bài.
Năng lực tự học

- Vấn đề được đặt ra trong bài Tinh thần yêu nước cua dân ta là gì? Nếu chỉ đưa ra luận điểm “ Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nước nồng nàn” thì có thể làm sáng tỏ vấn đề không?
- Nếu Lí Công Uẩn chỉ đưa ra luận điểm “ các triều đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì có đạt được mục đích khi viết bài chiếu không?
II. Mối quan hệ giữa luận điểm và vấn đề nghị luận.
1. Bài tập.
a. Luận điểm đó không đủ giải quyết vấn đề, vì cần phải chứng minh tinh thầnh yêu nước ở nhiều thời kì thì mới thấy được truyền thống của tinh thần này.
b. Không đạt được mục đích thuyết phhục người nghe hiểu rằng dời đô đến thành
 
Gửi ý kiến