Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thanh Bình
Ngày gửi: 21h:19' 19-04-2017
Dung lượng: 66.7 KB
Số lượt tải: 238
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LỚP 6

THÁNG
 CHỦ ĐIỂM
GỢI Ý NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

9

TRUYỀN THỐNG
NHÀ TRƯỜNG
-Nghe giới thiệu về truyền thống của trường.
-Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp và học tập nôị quy trường ,lớp

10
CHĂM NGOAN,
HỌC GIỎI
-Nghe giới thiệu thư Bác
-Trao đổi về pháp học tập ở cấp trường. THCS.

11
TÔN SƯ
TRỌNG ĐẠO
- kí “Tháng học tốt, tuần học tốt”.
-Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy giáo, cô giáo trong trường.

12
UỐNG NƯỚC
NHỚ NGUỒN
-Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phương.
-Hội vui học tập.

1&2
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
-Trình bày kết quả sưu tầm về ca dao, tục ngữ và nét đẹp truyền thống quê hương.
-Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

3
TIẾN BƯỚC
LÊN ĐOÀN
-Tìm hiểu về gương các anh chị đoàn viên tiêu biểu.
-Ca hát về mẹ , cô giáo.

4
HOÀ BÌNH VÀ
HỮU NGHỊ
-Thi tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhi các nước.
-Hội vui học tập.

5
BÁC HỒ
KÍNH YÊU
-Sưu tầm các mẫu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ.
-Ca hát về Bác Hồ.


6 +7 + 8

HÈ VUI, KHOẺ
VÀ BỔ ÍCH
-Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng.
-Hoạt động thể dục thể thao : bóng đá, cầu lông, thể dục nhịp điệu……….
-Hoạt động văn nghệ.
CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9


I. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC:
Giuùp hoïc sinh:
- Hieåu ñöôïc nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, cuûa lôùp.
- Töï haøo vaø yeâu meán tröôøng, lôùp,có ý thức phát huy truyền thống của nhà trường.
- Có thói quen thực hiện đúng, nghiêm túc những quy định của nhà trường về nề nếp học tập, kỉ luật, biết thực hiện những yêu cầu cơ bản đối với người học sinh THCS.
II. GÔÏI YÙ NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CHUÛ ÑIEÅM:

1.Tuaàn thöù 2:
Toå chöcù hoaït ñoäng: “Nghe thiệu về truyền thống của nhà trường”

2.Tuaàn thöù 4:
Toå chöcù hoaït ñoäng: “chức đội ngũ caùn boä lôùp”

Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa chuû ñieåm thaùng 9

Ngày soạn: 3 / 9 / 2016
Chủ điểm tháng 9: 
Hoạt động thứ (tuần 2)
---o0o---
NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THÔNG CỦA TRƯỜNG
I.Yêu cầu giáo dục:
HS nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó
Xác định trách nhiệm của HS lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường
Xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp
II.Nội dung và hình thức hoạt động:
1.Nội dung:
Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của trường
Truyền thống của trường về học tập, rèn luyện đạo đức và các thành tích khác
2.Hình thức hoạt động:
Trình bày bằng lời, bằng sơ đồ, bảng biểu, tranh ảnh …
Trao đổi, thảo luận
III.Chuẩn bị hoạt động:
1.Về phương tiện hoạt động:
a) GVCN chuẩn bị:
Một vài số liệu chủ yếu về tổ chức nhà trường : tổng GV và cán bộ nhà trường; các tổ bộ môn; các tổ chức đoàn thể nhà trường; tên các thầy cô trong Ban giám hiệu; tổng phụ trách; tên các thầy cô dạy lớp mình; tổng số HS của trường
Các tư liệu chủ yếu về truyền thống nhà trường
Một số câu hỏi để HS trao đổi thảo luận
Tóm tắt đáp án cho các câu hỏi
b) HS chuẩn bị:
Một số tiết mục văn nghệ
Tự sưu tầm tìm hiểu về truyền thống nhà trường
2. Về cách thức tổ chức hoạt động:
GVCN thông báo cho cả lớp về nội dung, hình thức hoạt động, yêu cầu mỗi HS tự tìm hiểu trước các truyền thống nhà trường
Hội ý cán bộ lớp và các tổ trưởng để phân công các công việc cụ thể như : xây dựng chương trình hoạt động, cử các cán sự lớp làm các nhiệm vụ
IV.Tiến hành hoạt
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓