Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra học kỳ II hóa 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ngân
Ngày gửi: 15h:36' 19-04-2017
Dung lượng: 164.0 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn : 17/4/2017 Tuần 37
Ngày dậy :

70 : KIểM TRA CUỐI NĂM
I. :
1. Kiến thức : Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS trong học kì II
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc, phân tích câu hỏi và làm bài.
3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận, trung thực.
II. Chuẩn bị:
- GV: Ma trận, đề bài, đáp án.
- HS: Kiến thức
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
A. MA TRẬN:

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao


1. Hiđrocacbon

Tính chất hóa học của etilen, metan

Tính chất hóa học của etilen, benzen
Số câu
Số điểm
1
1,5
1
1,5


2
3

2. Dẫn xuất hiđrocacbon.
Phản ứng tráng gương
Tính chất hóa học của axit axetic, rượu etilic

Vận dụng tính chất hóa học sự chuyển hóa glucozo thành rượu etilic


Số câu
Số điểm
1
2
1
1

1
1
3
4

3.
Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic.Viết phương trình phản ứng thể hiện mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic.Số câu
Số điểm


2
3

2
3

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ
2
3,5
35%
2
2,5
25%
2
3
30%
1
1
10%
7
10
100%


B. ĐỀ BÀI:
ĐỀ CHẴN
Câu 1. (2 đ) Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết ba chất khí lần lượt là: Axetilen , metan, cacbonic. Viết Phương trình hóa học nếu có.

Câu 2. (2.5đ) Viết phương trình phản ứng thực hiện chuyển đổi hóa học sau:
CH2= CH2 CH3 – CH2 – OH CH3COOH CH3COOCH2CH3

CH3 – CH2 -ONa (CH3COO)2Ca

Câu 3.(2.5 đ) a) Độ rượu là gì? Hãy giải thích ý nghĩa của Rượu 45o.
b) Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 200ml rượu 25o.
Câu 4 : (3 đ) Đun 200ml dung dịch glucozơ với một lượng dư Ag2O trong NH3, người ta thấy sinh ra 2,16 g bạc
Viết phương trình phản ứng .
Tính nồng độ CM của dung dịch glucozơ cần dùng .
Tính khối lượng rượu etylic thu được khi cho lượng glucozơ ở trên lên men rượu biết hiệu suất phản ứng đạt 90%
( Cho C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Ag =108 )
ĐỀ LẺ
Câu 1: (2,0 đ). Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
CH2 = CH2 + H2
C6H6 + Br2
C2H4 + H2O
C2H5OH + O2
Câu 2: (2,0 đ) Cho 3 chất khí không màu CH4, C2H4, CO2 chứa trong 3 lọ riêng biệt, bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết chúng và viết phương trình phản ứng (nếu có)
Câu 3: (3,0 đ)
a/ Viết phương trình phản ứng của axit Axetic tác dụng với: CaCO3, NaOH, Mg, C2H5OH.
b/ Cho Natri vào dung dịch rượu Etylic. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra. (Nếu có)
Câu 4: (3,0 đ). Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam rượu Etylic.
a/ Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxy chiếm 20% thể tich không khí.
b/ Tính thể tích khí CO2(đktc) sinh ra sau phản ứng.
c/ Dẫn toàn bộ lượng CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
(Cho biết : C = 12 ; O = 16 ; H =1 ; Ca = 40 )

C. ĐÁP ÁN
ĐỀ CHẴN

Câu
Nội dung chính
Điểm


Câu 1
Trích mẫu hóa chất để thử
Cho 3 khí trên vào dd nước brom.
+ Khí nào làm mất màu dd brom thì đó là C2H2
 
Gửi ý kiến