Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mũm Mũm
Ngày gửi: 08h:39' 19-04-2017
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

DẠNG 1: CHO DUNG DỊCH KIỀM PHẢN ỨNG VỚI OXIT AXIT:
1. Điểm cần nhớ khi giải bài tập này:
Khi cho CO2 hoặc SO2 vào kiềm
Thứ tự phản ứng xảy ra như sau:
Đầu tiên: 
Sau đó nếu vẫn còn OH- : 
k(hoặc k) Hoặc k=
k  2 : chỉ tạo muối CO32-
k  1 : chỉ tạo muối HCO3-
1 < k < 2 : tạo cả muối HCO3- và CO32-
* Có những bài toán không thể tính k. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối:
VD:
- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư => chỉ tạo muối Na2CO3
- Hấp thụ CO2 vào NaOH.Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếpBa(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa( Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
( Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.
Biết lương kết tủa CaCO3 , lượng Ca2+ tính thể tích CO2
+ Nếu cho CO2 phản ứng với lượng Ca( OH)2 dư thì chỉ tạo muối  khi đó 
+ Nếu  thì có 2 trường hợp
(1) Ca(OH)2dư nên  và khi đó tính được V khí nhỏ nhất
(2) Ca(OH)2 tạo hết kết tủa sau đó kết tủa tan một phần:
THỨ TỰ PHẢN ỨNG:
1, 
2, 
3,
thìvà khi đó tính được V khí lớn nhất.
Biết lượng CO2, lượng hỗn hợp NaOH và Ca (OH)2 tính lượng kết tủa.
Cần xác định được số mol Ca2+, số mol CO32-
+ Nếu số mol Ca2+< số mol CO32- thì 
+ Nếu số mol Ca2+> số mol CO32- thì 
Cần chú ý các thuật ngữ: Phản ứng hoàn toàn, lượng kiềm dư, thể tích CO2 lớn nhất, lượng CO2 nhỏ nhất, đun kĩ dung dịch thu thêm một lượng kết tủa nữa để xác định đúng trường hợp phản ứng

2. BÀI TẬP:
Bài 1( Bài 637 trong SBT lớp 12 ban cơ bản ): Sục V lit khí CO2(đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01 M thu được 1 gam kết tủa. Xác định giá trị của V.
A.0,224 lit hoặc 0,672 lit B. 0,224 lit hoặc 0,448 lit
C. 0,672 lit D. 0,224lit
Bài 2 : (Đề thi đại học khối A năm 2008) Cho V lít khí CO2 (ở đktc) phản ứng hết với 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:
A. 1,792 B. 2,240 C. 3,360 D. 2,688
Bài 3: Cho V lít khí CO2 (ở đktc) phản ứng hết với 250ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,88 gam kết tủa. Tính giá trị nhỏ nhất của V
A. 0,896 lit B. 0,986 lit C, 0,224 lit D. 0,448 lit
Bài 5. (đề thi đại học khối A năm 2008)Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2 M , sinh ra m gam kết tủa .Giá trị của m là:
A. 17,73 B. 11,82 C. 19,70 D. 9,87
Bài 6 ( Đề thi đại học khối A năm 2008)
Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (ở đktc) vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/lít. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 15 gam kết tủa trắng . Đun kỹ dung dịch X thu được 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của V và a là
A. 5,6 và 0,5 B.7,84 và 0,7 C. 5,6 và 0,7 D. 7,84 và 0,5

Dạng II. Cho dung dịch muối cacbonat của kim loại kiềm phản ứng với axit (HCl).
1. Điểm cần lưu ý khi giải bài tập dạng này:
Thuật ngữ cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch muối cacbonat hoặc hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat dạng toán này bắt buộc phải viết 2 phương trình ion rút gọn, thứ tự phản ứng :
(1)  + H+  HCO
(2) HCO
 
Gửi ý kiến