Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Năm Giang
Ngày gửi: 14h:50' 18-04-2017
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Đại Từ
Ngày soạn: 28/02/2017

Giáo án Lịch Sử 11 chương trình nâng cao
Ngày giảng: 02/03/2017


Lớp: 11A4 Tiết:

Bài 16
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939). (Tiết 1)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức.
- Những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau CTTG thứ nhất và những điểm mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực này.
- Thấy rõ nét chính của một số phong trào cách mạng ở các quốc gia ở Đông Nam Á lục địa (Lào, Campuchia, Miến Điện), Đông Nam Á hải đảo (Inđônêxia, Malaixia) và đặc biệt là cuộc cách mạng tư sản ở Thái Lan (1932).
2. Kĩ năng.
- Nâng cao kỹ năng phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử và hệ thống hóa, tổng hợp các kiến thức lịch sử.
3. Tư tưởng, thái độ.
- Thấy được bản sắc tương đồng và sự gắn bó giữa các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.
- Nhận thức được quy luật lịch sử “Có áp bức, có đấu tranh”, thấy tính tất yếu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các dân tộc bị áp bức.
II. Thiết bị dạy – học.
Giáo viên.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, tài liệu tham khảo.
2. Học sinh.
- Sách giáo khoa, vở ghi.
- Soạn bài theo câu hỏi trong sách giáo khoa.
III. Tổ chức dạy – học.
1. Kiểm tra bài cũ.
Ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ đối với cách mạng Trung Quốc?
2. Giới thiệu bài mới.
Sau CTTG thứ nhất, các nước ĐNA đã diễn ra những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển sôi nổi, mạnh mẽ ở hầu hết các nước trong khu vực. Cùng với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc do giai cấp tư sản lãnh đạo đã xuất hiện một lực lượng mới – giai cấp vô sản, giai cấp vô sản trẻ tuổi đã bắt đầu bước lên vũ đài chính trị, mở ra một triển vọng lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước ĐNA. Đó là nội dung chủ yếu của bài học ngày hôm nay. Bài 30. Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. (tiết 1).
Dạy – học bài mới.

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của
học sinh
Kiến thức cơ bản

* Hoạt động 1: Toàn lớp, cá nhân.
Mục tiêu: nắm được tình hình các nước ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
- GV hỏi: Nêu tình hình các nước ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
- GV: Nhận xét, bổ sung.
+ Kinh tế: Bị hội nhập một cách cưỡng bức vào nền kinh tế TBCN, trở thành thị trường tiêu thụ và là nơi cung cấp nguyên vật liệu cho các nước chính quốc.
+ Chính trị: Bị chính quyền thực dân khống chế (trừ Xiêm).
+ Xã hội: Bị phân hóa sâu sắc, bên cạnh các giai cấp cũ là địa chủ phong kiến và nông dân còn xuất hiện thêm các lực lượng xã hội mới: tư sản, tiểu tư sản, công nhân và ngày càng phát triển lớn mạnh.
- GV hỏi: Bên cạnh đó thì tình hình thế giới có tác động gì đến khu vực ĐNA?
- GV: Nhận xét, bổ sung:
Cùng với những chuyển biến trong nội bộ các quốc gia, những biến động to lớn trong khu vực và thế giới cũng đã tác động mạnh mẽ đến các nước trong khu vực ĐNA. Đặc biệt là thắng lợi của CM tháng 10 Nga năm 1917 đã mở ra một con đường đấu tranh hoàn toàn mới mẻ.
- GV: Chuyển ý:
Sự xuất hiện của những yếu tố mới trong kinh tế - chính trị - xã hội, cũng như những tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong khu vực và thế giới. Nhân dân các nước ĐNA đã tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập như thế nào? Ta cùng tìm hiểu phần 2.
* Hoạt động 2: Toàn lớp + cá nhân.
Mục tiêu: Nắm được cuộc đấu trnah giành độc lập của các nước ĐNA diễn ra như thế nào.
- GV hỏi: Em hãy nêu những nét mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước ĐNA?
- GV: Nhận xét, bổ sung.
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước ĐNA có những
 
Gửi ý kiến