Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu soan
Người gửi: Nguyễn Phước Nhiều
Ngày gửi: 17h:23' 17-04-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 1 người (Lê Hoàng Mai)


TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN

(((


BÀI GIẢNG
Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Đối tượng: Học sinh khối 10
Năm học: 2016-2017

Giáo viên: Nguyễn Phước NhiềuTRINH PHÚ, NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2016
TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN

(((


PHÊ DUYỆT
Ngày tháng năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
BÀI GIẢNGMôn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Đối tượng: Học sinh khối 10
Năm học: 2016-2017


Ngày tháng năm 2016
TỔ TRƯỞNG

Ngyễn Minh Hải

TRINH PHÚ, NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2016

Ngày soạn: 09/10/2016
Tiết: 01
Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
* Về ý thức:
- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
II. Truyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
B. TRỌNG TÂM
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
III. THỜI GIAN
Tổng số: 45 phút
Ổn định tổ chức: 2 phút
Tiến hành bài giảng: 40 phút
Cũng cố: 3 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước ,ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Diễn giải – Đàm thoại kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lăng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
- Ổn định lớp.
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Phổ biến phần I
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI 35P
- Giới thiệu bài :
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học GDQP – An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tiến trình bài dạy
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(
 
Gửi ý kiến