Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sổ theo dõi chất lượng TT22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hớn Huê
Ngày gửi: 13h:41' 17-04-2017
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trở lại trang bìa ĐỘ TUỔI NỮ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI NĂM HỌC 20.... - 20.... LỚP:......TRƯỜNG:....................................................... TC TC TC TC TC TC
STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH "Ngày, tháng, năm sinh" Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Năng lực Phẩm chất Khen thưởng Hoàn thành chương trình lớp học Lên lớp Ghi chú FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
T Việt Toán K học LS&ĐL Ng ngữ Tin học Tiếng DT ĐĐ ÂN MT KT TD "Tự phục vụ, tự quản" Hợp tác "Tự học, GQVĐ" "Chăm học, chăm làm" "Tự tin, trách nhiệm" Trung thực kỉ luật "Đoàn kết, yêu thương" Đếm môn NX 10 t nữ 11t nữ 12t nữ 13t nữ 14t nữ >14t nữ
Tuổi Dân tộc Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Điểm KTĐK Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Mức đạt được Khen cuối năm Khen đột xuất ĐỘ TUỔI DÂN TỘC ĐỘ TUỔI NỮ DÂN TỘC
1 Nguyễn Ngọc Anh 14/12/2009 8 T 9 T 9 T 9 T 9 T 10 T 9 Đ T T T T T T T T T T T 11 v v
1 Trịnh Trương Hồng Ân 05/12/2006 X 11 C 4 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T 12 THỐNG KÊ TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC
2 Lý Cao Kỳ Duyên 09/02/2006 X 11 T 9 C 4 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T 12 THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI Điểm Tiếng Việt Toán Nhận xét đánh giá cuối HK FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
3 Huỳnh Gia Hân 06/01/2006 X 11 T 9 T 9 C 4 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T 12 Thống kê Số HS Dân tộc kiểm tra Học sinh Dân tộc Học sinh Dân tộc Số HS Dân tộc 10t DT 11t DT 12t DT 13t DT 14t DT >14t DT 10t nữ DT 11t nữ DT 12t nữ DT 13t nữ DT 14t nữ DT >14t nữ DT
4 La Thái Hiền 20/03/2006 X 11 T 9 T 9 T 9 C 4 T 9 T 9 T T T T T T T T T T T T 12 Độ tuổi SL Nữ SL Nữ định kì SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ TUỔI BỎ HỌC TUỔI BỎ HỌC NỮ
5 Lê Chí Hiện 10/07/2006 11 T 9 T 9 T 9 T 9 C 4 T 9 T T T T T T T T T T T T 12 10 tuổi 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 HT tốt: 14 7 0 0 TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC
6 Biện Ngọc Hiếu 14/06/2006 X 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 C 4 T T T T T T T T T T T T 12 11 tuổi 26 15 0 0 9 31 16 0 0 31 16 0 0 26 Hoàn thành: 12 5 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
7 Trần Hào Kiệt 09/02/2006 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 H T T T T T T T T T T T 11 v v 12 tuổi 2 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Chưa HT: 3 5 0 0 10 tuổi 11 tuổi 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi >14 tuổi 10 t nữ 11t nữ 12t nữ 13t nữ 14t nữ >14t nữ
8 Dương Quốc An Khang 09/12/2006 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T H T T T T T T T T T T 11 v v 13 tuổi 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng 29 17 0 0 TUỔI BỎ HỌC DÂN TỘC TUỔI BỎ HỌC DÂN TỘC NỮ
9 Diệp Duy Khang 25/10/2005 12 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T H T T T T T T T T T 11 v v 14 tuổi 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC
10 Nguyễn Minh Khang 29/10/2006 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T H T T T T T T T T 11 v v >14 tuổi 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
11 Nguyễn Hoàng Khánh 28/07/2006 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T H T T T T T T T 11 v v Tổng : 29 17 0 0 Dưới 5 1 1 0 0 1 1 0 0 10t DT 11t DT 12t DT 13t DT 14t DT >14t DT 10t nữ DT 11t nữ DT 12t nữ DT 13t nữ DT 14t nữ DT >14t nữ DT
12 Trương Lê Anh Khôi 16/09/2006 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T Đ T T T T T T 11 v v Tổng số liệu độ tuổi = trừ BH và CĐ Tổng 32 17 0 0 32 17 0 0 TUỔI CHUYỂN ĐI TUỔI CHUYỂN ĐI NỮ
13 Võ Thị My 01/01/2006 X 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T Đ T T T T T 11 v v THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI BỎ HỌC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC
14 Nguyễn Hồng Ny 21/12/2006 X 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T Đ T T T T 11 v v Độ tuổi Số HS Dân tộc Điểm TIẾNG ANH TIN HỌC FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
15 Tiêu Thị Tú Ngân 19/04/2006 X 11 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T 9 T T T T T T T T Đ T T T 11 v v Bỏ học: SL Nữ SL Nữ kiểm tra Họ
 
Gửi ý kiến