Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhờ đồng nghiệp giúp sửa lỗi font chữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Toàn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:53' 14-04-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn:
Lớp 6A tiết …… ngày giảng ….. / ….. / ….. sĩ số …….. vắng:
Lớp 6B tiết …… ngày giảng ….. / ….. / ….. sĩ số …….. vắng:

Chương II: GểC
Tiết 15 - Đ1
NỬA MẶT PHẲNG
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức
- Hiểu thế nào là nửa mặt phẳng, làm quen với việc phủ định 1 khỏi niệm
2. Kỹ năng
- Biết cỏch gọi tờn nửa mặt phẳng
- Nhận biết tia nằm giữa hai tia qua hỡnh vẽ
3. Thỏi độ
- Tớch cực hợp tỏc
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH
1. GV: Bảng phụ, phiếu học tập, thước thẳng
2. HS: Bảng nhúm, nhỏp, đồ dựng học tập
III. TIẾN TRèNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: kiểm tra sĩ số (1ph)
2. Kiểm tra bài cũ: Khụng kiểm tra
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi bảng

Hoạt động 1: Đặt vấn đề (5ph)

-Yờu cầu: 1 HS làm trờn bảng cả lớp làm vào vở:
+Vẽ một đường thẳng và đặt tờn.
+Vẽ 2 điểm thuộc đường thẳng; 2 điểm khụng thuộc đường thẳng, vừa vẽ vừa đặt tờn cỏc điểm.
Hỡnh vừa vẽ gồm 4 điểm và 1 đường thẳng cựng được vẽ trờn mặt bảng, mặt trang giấy cho ta hỡnh ảnh một mặt phẳng.
Đường thẳng a vừa vẽ đó chia mặt phẳng bảng thành mấy phần?
GV chỉ rừ 2 nửa mặt phẳng
-Một học sinh lờn bảng vẽ theo yờu cầu của GV.
-HS khỏc vẽ vào vở.Cỏc hoc sinh khỏc sửa chữa, bổ xung.


Lắng nghe GV2 phần

Hs quan sỏtĐường thẳng a chia mặt phẳng thành 2 phần (nửa)

3. Bài mới
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi bảng

Hoạt động 2: Nửa mặt phẳng (12 ph)


GV nờu vớ dụ mặt phẳng

Mặt phẳng cú giới hạn khụng?

-Yờu cầu HS tỡm vớ dụ về hỡnh ảnh của mặt phẳng trong thực tế.
-Nờu KN nửa mặt phẳng bờ a trờn hỡnh vẽ

-Yờu cầu HS vẽ đường thẳng xy. Chỉ rừ từng nửa mặt phẳng bờ xy trờn hỡnh?
-Nờu KN 2 nửa mặt phẳng đối nhau

-Giới thiệu cỏch đặt tờn để phõn biệt 2 nửa mặt phẳng chung bờ.
- Vẽ hỡnh 2 SGK
- Nờu cỏch gọi tờn nửa mặt phẳng (I)

-Yờu cầu HS gọi tờn nửa mặt phẳng (II).


Cho trả lời ?1


- GV nx, KL

- HS chỳ ý lắng nghe
mặt phẳng khụng giới hạn về mọi phớa.

- 01 – 03 hs lấy vớ dụ.
-2 HS nhắc lại khỏi niệm nửa mặt phẳng bờ a.
-1 HS lờn bảng thực hiện, cả lớp theo dừi nhận xột.

- 01 hs

-HS nhắc lại và ghi chộp.

- HS chỳ ý quan sỏt
- Hs chỳ ý lắng nghe
-Tập gọi tờn nửa mặt phẳng (II)

Trả lời ?1


- HS nx, bsung
1. Nửa mặt phẳng
* Khỏi niệm
- Hỡnh gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a gọi là một nửa mặt phẳng bờ a- Hai nửa mặt phẳng cú chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau

- Bất kỡ đường thẳng nào nằm trờn mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau
N.
(I)
a
. P (II)


?1
*Nửa mặt phẳng (I):
Nửa mặt phẳng bờ a chứa M
------------------------------- N
* Nửa mặt phẳng (II):
……………………………
(II) là nửa mặt phẳng đối của (I)
- Núi:
+ M, N nằm cựng phớa với đường thẳng a
+ N, P(hoặc M, P) khỏc phớa...

Hoạt động 3: Tia nằm giữa 2 tia (10ph)

Yờu cầu vẽ 3 tia Ox, Oy, Oz chung gốc.
Lấy 2 điểm M; N:
M ( tia Ox, M ( O
N ( tia Oy, N ( O
-Vẽ đoạn MN. Quan sỏt hỡnh a cho biết tia Oz cú cắt đoạn MN khụng?
-Nờu khỏi niệm nằm giữa.
Hỡnh b,c tia Oz cú nằm giữa 2 tia Ox và Oy khụng? Vỡ sao?
- GV nx, KL và chốt lại

1 HS lờn bảng


Avatar

Thầy muốn đổi font nào ạ

 
Gửi ý kiến