Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an HDNGLL lop 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Trung Hải
Ngày gửi: 17h:34' 13-04-2017
Dung lượng: 442.0 KB
Số lượt tải: 692
Số lượt thích: 1 người (ca van cuong)
Ngày soạn :08/09/2016
Ngày dạy : 12/09/2016
Sĩ số :
Chủ điểm tháng 9:
Truyền thống nhà trường
Hoạt động 1:
Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới

I. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
-Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của
năm học cuối cấp THCS.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1-Nội dung:
-Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó.
-Các biện pháp thực hiện.
2-Hình thức hoạt động:
Trao đổi, thảo luận.
III. chuẩn bị hoạt động:
1-Phương tiện hoạt động:
-Điều 13,28,29,31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
-Giấy khổ lớn và bút.
-Một số tiết mục văn nghệ.
2-Về tổ chức:
-GV phổ biến nội dung, kế hoạch hoạt động.
-Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể: điều khiển chương trình, thư kí,
mời đại biểu, trang trí, văn nghệ.
IV. Tiến trình hoạt động:
Hoạt động 1
Mở đầu
-Hát một bài hát tập thể.
-Nêu lí do, giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu đại biểu.
Hoạt động 2
Thảo luận theo tổ
-Nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận:
1-Theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, bạn thấy mình có những
quyền gì?
2-Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?
-Thảo luận ghi ý kiến của tổ vào giấy lớn.
-Trình bày ý kiến của tổ mình. Lớp nhận xét bổ sung.
-Thư kí ghi ý kiến đúng nhất vào biên bản.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình.
Hoạt động 3
Thảo luận chung cả lớp
-Nêu câu hỏi để lớp thảo luận:
3-Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
4-Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện pháp gì?
-Cả lớp thảo luận chung.
-Chốt lại ý kiến của cả lớp.
-Thư kí ghi biên bản.
-Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình.
Hoạt động 4
Kết thúc
-Phát biểu ý kiến, nhắc nhở thêm học sinh.
-Nhận xét kết quả thảo luận của lớp và các tổ.

Ngày soạn: 16/09/2016
Ngày giảng: 19/09/2016
Sĩ số:

Hoạt động 2 : Bầu cán bộ lớp
Tư vấn hướng nghiệp

I . Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh :
- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện
của lớp
- Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực ,nhiệt tình ,trách nhiệm .
- Tôn trọng ,ủng hộ cán bộ lớp trong hoạt động .
Giúp HS hiểu nhiệm vụ và quyền cúa HS cuối cấp THCS .
- Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt trách nhiệm đó .
- Biết sử dụng các biện pháp hợp lí , có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm
học cuối cấp THCS .
II. Nội dung và hình thức hoạt động :
Nội dung :
Bầu cán bộ lớp
Tư vấn hướng nghiệp
Hình thức hoạt động :
- Trao đổi, thảo luận
III . Chuẩn bị hoạt động
Giaó viên chủ nhiệm và cán bộ lớp hội ý :
- Phân công người viết báo cáo kết quả h.động của cán bọ lớp ,người điều khiển
và thư ký
-
 
Gửi ý kiến